Evenemang

IFRS 16 i praktiken

Seminarium hos Deloitte

Välkommen till ett seminarium där våra redovisningsexperter går igenom IFRS 16 på djupet och hjälper dig med dina förberedelser.

Från och med 2019 gäller nya regler för redovisning av leasing för företag som tillämpar IFRS. De nya reglerna kommer att påverka alla företag som har ingått någon typ av hyresavtal. Med största sannolikhet kommer väsentliga nyckeltal som skuldsättning, soliditet, rörelseresultat och EBITDA att påverkas av denna förändring av redovisningsreglerna. Det är hög tid att sätta sig in i de nya reglerna och förbereda er på hur just ditt företag bör förhålla sig till dem.

Innehåll

Under seminariet går vi igenom praktiska beräkningsexempel samt ett stort antal frågeställningar baserat på våra erfarenheter från pågående implementeringsprojekt av IFRS 16:

 • Vilka typer av avtal omfattas av den nya standarden?
 • Gränsdragning mellan ett serviceavtal och ett leasingavtal? Vad är innebörden av ”physically distinct”, ”significant substitution right” mm?
 • Hur skall leasingperioden bestämmas? Vad avses med ”reasonably certain” and ”economic incentive”?
 • Hur ska du beräkna din leasingskuld?
  - Hur fastställer du din diskonteringsränta?
  - Hur hanterar du olika rörliga leasingavgifter?
  - Vad ingår i leasingavgiften?
  - Hur skall restvärdesgarantier inkluderas?
  - Vad är en ”in-substance fixed fee”?
 • Påverkas sale & leasebacktransaktioner?
 • Hur ska övergången till den nya leasingstandarden redovisas?
 • Vilka tilläggsupplysningar ska lämnas i de finansiella rapporterna?
 • Hur kan du förbereda inför övergången, vad behöver du göra och när?
 • Genomgång av ett praktiskt beräkningsexempel inkl. exempel på hur de nya reglerna kan påverka relevanta nyckeltal.

 

Stockholm

Måndag 26 mars
kl 09.00-12.00

Deloitte,
Rehnsgatan 11

Anmäl dig

Göteborg

Torsdag 22 mars
kl 09.00-12.00

Deloitte,
Södra Hamngatan 53

Anmäl dig

Malmö

Tisdag 20 mars
kl 09.00-12.00

Deloitte,
Hjälmaregatan 3

Anmäl dig

Avgift för seminariet är 2 500 SEK exklusive moms.
Frukost serveras från kl 08.30 och vi avslutar med lunch kl 12.00.

Kontakt

Har du frågor kring IFRS 16 är du välkommen att kontakta Michael Thorstensson, mthorstensson@deloitte.se. Praktiska frågor kring seminariet besvaras av Catharina Bruhn,cbruhn@deloitte.se.