Evenemang

Informationsträff om regeringens lagförslag om övergång till ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Stockholm, Göteborg och Malmö

Regeringen har aviserat att propositionen Ekonomisk arbetsgivare – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige kommer den 14 april. Två dagar senare den 16 april är du välkommen till vår informationsträff i Stockholm, Göteborg eller Malmö! Vi analyserar de nya reglerna i detalj och diskuterar vilka åtgärder som krävs.

Bakgrund till lagförslaget

I juni 2017 gav Skatteverket ut en promemoria med förslag om
att Sverige skulle införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, ett år senare
i juni 2018 lämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet men
propositionen uteblev på grund av regeringskrisen under hösten 2018. I
september 2019 aviserade finansminister Magdalena Andersson att en
proposition var att vänta under 2020 med syfte att ha nya regler på plats
att tillämpa från 2021 och nu verkar det som att vi åtminstone har att
vänta ett konkret lagförslag den 14 april.

Lagförslaget avser ett byte från formellt till ekonomiskt
arbetsgivarbegrepp. Ett ekonomiskt synsätt skulle förenklat innebära att
det är företaget för vilket arbetet utförs snarare än företaget som betalar
ut lönen som ska vara att anse som arbetsgivare. Förslaget innebär att
183-dagarsregeln som skänker skattefrihet i Sverige åt många utländska
arbetstagare och tjänsteresenärer i de flesta fall inte kommer kunna
nyttjas på detta sätt. Många utländska personer som arbetar tillfälligt i Sverige
kommer att behöva börja betala skatt i Sverige. Det kommer också innebära
att många utländska företag med arbetstagare i Sverige kommer behöva
registrera sig i Sverige och även åläggas arbetsgivarskyldigheter i
Sverige. För svenska koncerner med internationell verksamhet kommer
reglerna i praktiken innebära att man i Sverige får ombesörja den
rapportering och de skyldigheter som uppstår åt sina utländska
koncernbolag.

Exakt hur Regeringen vill införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet och i
synnerhet med vilka lättnader i koncerninterna situationer återstår att se
när propositionen offentliggjorts.

Kontakta oss

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Eva-Lotta Westrup, elwestrup@deloitte.se, +46 76 847 20 86

Stockholm

Torsdag 16 april
kl 08.30–10.30
Registrering och frukost från 08.00
Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm

Anmäl dig >

Göteborg

Torsdag 16 april
kl 12.00–14.00
Registrering och lunch från 11.30
Deloitte, Södra Hamngatan 53, Göteborg

Anmäl dig >

Malmö

Torsdag 16 april
kl 12.00–14.00
Registrering och lunch från 11.30
Deloitte, Hjälmaregatan 3, Malmö

Anmäl dig >

 

Seminariet är kostnadsfritt