Evenemang

Skattedagarna 2017

Malmö 4 december

Vi har utvecklat Deloittes affärsområde för skatterådgivning till en av landets främsta och mest välrenommerade skatteavdelningar. Digitaliseringen har stor inverkan på arbetet med skatt och vi inser vikten av att driva och följa med i utvecklingen. Skattefrågor ligger högt på företags agendor och intresset för skatt i media har ökat markant. Sammantaget är det viktigare än någonsin att vara uppdaterad.

Vi välkomnar dig att ta del av vår expertis och erfarenhet under Deloittes populära skattedagar runt om i landet. Vi behandlar nyheter och rättsfall samt informerar och kommenterar det senaste inom skatteområdet, oavsett om ditt företag berörs av svensk eller internationell lagstiftning.

Malmö den 4 december

Vi inleder med nyhetsfokus och därefter ett antal intressanta seminarier inom våra olika tjänsteområden. Vår tanke är att du ska kunna välja att delta på de seminarier som är mest relevanta för dig och din verksamhet.

Agenda

12.30 – 13.00 Registrering och kaffe
13.00 – 13.30 Inledning
13.30 – 14.30 Digitalisering av skatteområdet – hur ska man arbeta med skatt på ett effektivt och värdeskapande sätt framöver? 
14.30 – 15.00 Paus
15.00 – 15.30 Valbar föreläsning 1
15.30 – 15.40 Paus
15.40 – 16.10 Valbar föreläsning 2
16.10 –  16.20 Paus
16.20 – 16.50 Valbar föreläsning 3
16.50 –  Mingel

Föreläsare

Anders Lagerholm, Mato Saric, Johan Mikaelsson, Benny Persson, Evelina Hemsedahl, Fanny Nisses och Jens Gullfeldt, skatteexperter Deloitte.

Information

Har du frågor om seminariet är du välkommen att kontakta Erica Svensson, esvensson@deloitte.se eller via tfn +46 700 80 42 88.

Datum och tid

Måndag 4 december

kl 13.00-17.00
Efterföljande mingel

Plats

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Pris

Kostnadsfritt

Anmälan

Senast den 30 november

Till anmälningsformulär >

Se fler orter för Skattedagarna 2017 >

Välj vid anmälan någon av följande seminarier

Du kommer att ha möjlighet att välja att delta på tre av nedanstående seminarier, ett seminarium per slottid. Val av seminarier gör du i samband med din anmälan.

Pass 1 – 15.00-15.30

A. Från legal till ekonomisk arbetsgivare – Hur påverkar det er verksamhet?

Enligt nytt förslag kan i utlandet anställda och bosatta arbetstagare som utför tillfälligt arbete för en verksamhet i Sverige anses få en svensk arbetsgivare och bli skattskyldiga här. Förslaget kan få betydande konsekvenser för såväl beställande som utförande bolag och utländska bolags tjänsteresenärer till Sverige, även inom Öresundsregionen med stort antal tjänsteresenärer över landsgränserna. Förslaget kan kräva en översyn av många bolags affärsmodeller och processer.

B. Nya skatteregler inom företagssektorn

Den 20 juni 2017 skickade finansdepartementet en promemoria på remiss med förslag om ändrade regler för företagssektorn. Promemorian bygger i stora drag på det alternativförslag som presenterades i Företagsskattekommitténs utredning redan 2013 men ska också beakta de internationella regler och normer såsom EUs skatteflyktsdirektiv och slutliga rapporter från BEPS. Under seminariet berör vi de förslagna förändringarna och vilka effekter detta kan få samt diskuterar vilka krav dessa ställer på svenska bolag.

 

Pass 2  –  15.40-16.10

A. Nyheter inom mervärdesskatteområdet

Genomgång av nyheterna som kommit under år 2017 samt vad som förväntas komma under år 2018

B. Registreringskrav av verklig huvudman – en regelöversikt

Senast den 1 februari 2018 ska de flesta företag anmäla verklig huvudman till Bolagsverket, men vem är egentligen att betrakta som verklig huvudman?

Pass 3 – 16.20-16.50

A. Skattefrågor inför 2017 års bokslut

Vi berör generella skattefrågor och vad som är viktigt att tänka på inför årsbokslutet.

B. Nya dataskyddsförordningen GDPR – vilka utmaningar är att vänta?

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Den kommer att medföra hårdare krav på hantering av personuppgifter och innebära en stor omställning, men den kommer också medföra fördelar som till exempel transparens gentemot anställda och kunder.