Skattedagen 2021

Nyheter | Inspiration | Utbildning

Inspelningar från Skattedagen 2021

Här hittar du inspelningarna från Skattedagen 2021, som genomfördes den 24 november.

Om du har tekniska problem, eller andra frågor, vänligen kontakta Elin Fransson.

Inledning

Intervju med Göran Persson

Vi är glada att presentera årets gäst Göran Persson, styrelseordförande i Swedbank och före detta statsminister. Under sina drygt tio år som Sveriges statsminister samlade Göran på sig bred erfarenhet, både inom Sveriges gränser och internationellt. Han har mött världens ledare och vet hur det går till i maktens centrum. Under vår skattedag får du se Frida Haglund, ansvarig partner för Tax & Legal på Deloitte i Sverige, intervjua Göran kring det framtida skattelandskapet i Sverige och internationellt.


2A - The future workplace – den nya hybrida arbetsmiljön i en internationell kontext

Mato Saric, Martina Ljunge och Christian Schwartz

De viktigaste och ibland enda arbetsverktygen är för många idag, en mobiltelefon och en laptop. Denna tekniska utveckling har möjliggjort att arbetet inte är längre är bundet till en kontorslokal utan praktiskt taget kan utföras var helst i världen där det finns en internetanslutning. Hur fungerar då detta ur ett regulatoriskt perspektiv? Hur ska ni som arbetsgivare tänka? Mato Saric, Martina Ljunge och Christian Schwartz diskuterar framtidens arbetsplats ur ett skatte-, bolags- och arbetsrättsligt perspektiv.

2B - Värdeöverföringar, koncernbidrag och låneförbudet

Maria Lilliestierna och Fredrik Kvist

Vi går igenom grunderna inom värdeöverföringar, låneförbudet och koncernbidrag och tar upp vanliga fallgropar och ger tips inför bokslutet.

2C - Vad händer på momsområdet?

Henrik Karlsson och Tomas Sydner

För att parafrasera Ture Sventon: Ständigt denna moms! Under detta pass kommer vi att reflektera över senaste tidens utveckling på momsområdet samt kort blicka framåt för att se vad som diskuteras härnäst.

2D - Entreprenörer med en amerikansk touch

Joel Uddenäs och Lina Thörn

Både före och under pandemin har den svenska entreprenörsutvecklingen gått i raketfart och som alltid är USA en nyckelmarknad. I november öppnade USA äntligen upp sina gränser igen och trycket för att etablera sig i USA har aldrig varit större. Men vad finns det egentligen för möjligheter att flytta till USA med sin verksamhet och vilka är konsekvenserna? Lina Thörn och Joel Uddenäs från Deloittes Private Client Services team gå igenom vad som ska beaktas och vad som kan göras när en svensk entreprenör flyttar till och från USA, både från ett svenskt och ett amerikanskt skatteperspektiv.


3A - Genomsyn och internprissättning – kontroll över risk och tunnkapitalisering

Jonas Ramber och Olov Lewin

De senaste åren har Skatteverket framfört flera, och i vissa fall motstridiga, tolkningsmodeller av OECD:s riktlinjer från 2017 och hur den svenska rätten kan tillämpas för att möjliggöra de tolkningarna. Under passet kommer vi att illustrera vad dessa tolkningar kan innebära i praktiken, hur riktlinjerna och svensk intern rätt istället ska tolkas samt vad detta betyder för skrivelserna om tunnkapitalisering i det nya Chapter X.

3B - Fallgropar och möjligheter i ägarledda företag

Natalie Hirsh, Sven Johannesson och Lina Thörn

Blir det svårare att tillämpa utomståenderegeln framöver? Vi diskuterar hur den så kallade Valedo-domen ska tolkas och vilka slutsatser som kan dras från Högsta förvaltningsdomstolens avgörande vid tillämpning av utomståenderegeln framöver. Under passet kommer även andra aktuella frågeställningar och nyheter kring ägarledda företag att diskuteras.

3C - Skattefunktioners roll i större transformations-projekt – vad ska man tänka på och hur kan man förbereda sig

Jens Gullfeldt och Andreas Sturesson

Det är många koncerner som redan idag befinner sig i eller planerar för att genomgå stora transformationsprojekt med målet att förändra sin verksamhet och göra den mer anpassad för framtiden. De allra flesta av dessa projekt medför också att ny teknologi implementeras som en viktig del av transformationen, för att möjliggöra de förändringar som verksamheten vill uppnå. Under passet går vi översiktligt igenom hur dessa projekt kan gå till men framförallt vilka möjligheter och utmaningar som finns för skatteavdelningen i samband med dessa. Hur kan man som skatteansvarig förbereda sig inför transformationsprojekt för att säkerställa att skatteavdelningen får ut så mycket som möjligt av projekten och därmed transformera arbetet med skatt i framtiden.

3D - Aktuella skattefrågor för fastighets-branschen

Anna Persson, Sanny Gandhi, Emil Frennberg, Mikaela Benson och Kalle Ahlnäs Engström

Vi pratar om trender och tendenser på fastighetsmarknaden efter pandemin, Vilka skattemässiga konsekvenser uppkommer när kontoren byggs om för att passa det nya flexibla arbetssättet? Vi går också in på fastighetstaxering – vad händer när deklarationerna lämnats in, vad är nästa steg?

4A - Nightmare on Tax Street – Pillar I & Pillar II

Bob Stack (Deloitte US) and Elvira Allvin

More than 130 members of the G20/OECD Inclusive Framework have now agreed the key components of the allocation of taxing rights between countries (‘Pillar One’) and the introduction of a global minimum tax (‘Pillar Two’), with implementation scheduled for 2023. The remaining political issues and an implementation plan will be discussed at the upcoming Inclusive Framework and G20 Finance Ministers meetings. What would the rules mean for your organisation? Find out more about these proposals for major international tax policy changes. The session is held in English.

4B - Aktuella boksluts- och skattefrågor

Karin Fahlén, Lizze-lott Bergman och Kornelia Wall Andersson

Under passet tar vi upp aktuella boksluts- och skattefrågor (K2/K3-regelverken) till följd av Coronapandemin, t.ex. skattereduktion för inventarieinköp, omställningsstöd och stöd för korttidsarbete. Vi belyser också revisorns erfarenheter inom dessa områden.

4C - Hållbarhet och skatt

Jens Gullfeldt, Frida Borg och Malin Hillman

Vad är kopplingen mellan det större hållbarhetsinitiativet och skatt? Vad driver bolagen att arbeta med hållbarhet och hur kan bolagen lägga upp arbetet kring skatt för att uppfylla framtidens krav?


Avslutning

Frida Haglund summerar och avrundar tillsammans med teamet.