Nyheter

Finansmarknadsminister Peter Norman: Bankerna slipper inte kraven på en högre kapitaltäckning

Svenska bankerna krävs även framöver på en större egen kapitaltäckning än övriga europeiska banker. Skälet är att banksektorn i Sverige är bland de största i Europa i förhållande till den inhemska ekonomin.

- En stor banksektor fungerar bra för landet i goda tider, men är oroväckande om det går dåligt, säger Peter Norman. Det framgick på seminariet Hotar politikerna och bankerna tillväxten? arrangerat av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

Paneldeltagare var, förutom Peter Norman, Michael Wolf - Vd Swedbank, Eirik Winter - nordenchef på Citi, Claes Ekström - partner Altor Equity Partners, Lars Jagrén - chefsekonom på Företagarna samt moderator Jon Åsberg - chefsredaktör Affärsvärlden.

Man var överens om att det bästa politikerna kan leverera är en trygg och förutsägningsbar allmän ekonomi. Men kopplingen mellan den ganska goda svenska ekonomin och kreditmöjligheterna för företagen haltar fortfarande. Trots en fungerande ekonomi hamnar de små- och medelstora företagen nästan alltid sist i kön hos bankerna. Kreditskillnaderna mellan södra och norra Sverige till exempel är stora. Det finns också märkbara skillnader inom olika branscher som inte kan förklaras av låntagarnas ställning. Här borde inte minst media kunna bidra till att skapa bättre jämförelser, efterlystes i panelen.

Genom allt tydligare krav på stresstester och höga kapitaltäckningskrav lyftes också aktieägarnas ansvar fram.

- Om det värsta händer igen, kommer aktieägarna att få betala festen till sista egna kronan, säger Peter Norman.

Hade du nytta av den här informationen?