Nyheter

Deal or no deal?

Konsumenternas vilja att handla på nätet och att sedan sprida information om sina köp fortsätter att öka. Företagen möter efterfrågan med allt större satsningar på närvaro i olika sociala medier och internetmarknadsföring, inte sällan nu över 15 procent av den totala marknadsföringsbudgeten.

Målet är att komma in bland de viktigaste källorna när konsumenterna söker information om produkten, till exempel bland vänner i sociala nätverk, sökmotorer på nätet och olika former av redaktionell information.

Om produkten eller varumärket upplevs negativt delar mer än hälften av konsumenterna uppfattningen med sina nätverk, enligt rapporten Deal or no deal?, från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Rapporten diskuterar olika strategier kring hur företagen på bästa sätt kan möta konsumenterna förväntningar genom snabba leveranser även under försäljningstoppar, att lansera produkter som är hållbara för upprepade köp och inte minst hur önskade kunder kan belönas och uppmuntras till återköp och att dela positiva erfarenheter olika nätverk.

Hade du nytta av den här informationen?