Pressmeddelanden

Deloitte utses till världens största M&A-rådgivare 2020

Deloitte inleder året som både Europas och världens största aktör inom M&A Financial Advisory med störst antal genomförda affärer under 2020, enligt det oberoende analysföretaget Mergermarket

Under 2020 agerade Deloitte rådgivare vid 487 transaktioner globalt varav 335 i Europa, enligt Mergermarkets sammanställning. Enligt David Järnland, ansvarig partner för Corporate Finance Advisory på Deloitte i Sverige, kommer Deloittes starka ställning från att man är ett välkänt globalt bolag med en stark lokal förankring som samtidigt kan erbjuda flera olika spetskompetenser i en helhetslösning.

M&A-marknaden för 2021 ser stark ut och aktiviteten förväntas öka under det kommande året av flera anledningar. Många företag står inför olika beslut att förvärva eller sälja verksamheter. Enligt David Järnland har covid-19 lett till att många bolag har större fokus på kärnverksamheten, vilket kan leda till förvärv för att förstärka marknadspositionen men också försäljningar av perifera dotterbolag eller carve outs av perifera affärsområden för att frigöra resurser som kan fokuseras på kärnverksamheten. Oavsett om ett bolag funderar på ett förvärv eller en försäljning ligger nyckeln till en lyckad transaktion i förberedelserna.

– Det finns en del starka drivkrafter i marknaden. De inledda vaccinationerna ger hopp samtidigt som det finns ett uppdämt behov av affärer. Investerarna förfogar över mycket pengar som de vill sätta i arbete och räntorna för lånefinansiering är låga, säger David Järnland.

För att fortsätta växa och möta efterfrågan i Sverige väntas Deloittes Corporate Finance Advisory att kraftigt anställa ytterligare medarbetare under 2021. Inte minst satsar Deloitte på de regionala marknaderna.

– Det finns otroligt många fina och privatägda bolag runtom i Sverige och vi märker att många av dessa står inför viktiga beslut och inte sällan att vilja expandera i Sverige eller internationellt. Det finns en otrolig potential i Deloittes svenska nätverk, säger David Järnland.

Mer information

Läs mer om de transaktioner som Deloittes medlemsfirmor har stöttat här.

Läs mer
Hade du nytta av den här informationen?