Nyheter

The Deloitte/SEB CFO Survey - Fall 2013

Ny optimism i företagen, men nya jobben uteblir

Nio av tio svenska finanschefer tycker affärsläget är normalt eller bättre än normalt, vilket innebär att de är betydligt mer optimistiska nu jämfört med för sex månader sedan. Det framgår av en undersökning som konsultbolaget Deloitte och SEB gjort tillsammans.

Publicerat: 2013-09-23

Undersökningen – The Deloitte/SEB CFO Survey – visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Svaren på samtliga områden är mer positiva jämfört med förra undersökningen från februari.  Överkapacitet och bristande efterfrågan är det som bekymrar finanscheferna mest, vilket kan hålla tillbaka viljan att nyanställa det närmaste halvåret.

– Sammantaget har vi gått från försiktighet till stabilitet, och vi ser att planerna blir mer strategiska istället för defensiva. Investeringarna sker till exempel i företagsförvärv istället för i olika former av värdepapper. Svaren visar också att finanscheferna har större framtidstro och att tillgången till finansiering blivit bättre. Dessutom har oron för balansräkningarna minskat, säger Johan Lindgren, kreditanalytiker på SEB.

Nästan 70 procent av finanscheferna tror på högre kapacitetsutnyttjande under de närmaste 12 månaderna och Norden anses ha bäst förutsättningar för tillväxt.

– Det starkare självförtroendet och en positiv syn på tillväxtmöjligheterna kombinerat med bra tillgång till kapital och låg risknivå bäddar för en intressant höst. Dock väntas de positiva signalerna inte leda till personalökningar i Sverige på kort sikt, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.

Den här undersökningen syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i augusti och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, utsikter för valutor och räntor, finansiell styrka, och upplevd attityd till utlåning hos banker och finansinstitut. Finanschefer på några av Sveriges största företag har svarat.

The Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2013

Information

Vänligen se bifogad rapport The Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2013 i sin helhet. För ytterligare kommentarer, kontakta Tom Pernodd, partner på Deloitte tpernodd@deloitte.se eller 075-246 30 60 samt Johan Lindgren, Credit Strategist, Credit Strategy, Trading Strategy, SEB på johan.y.lindgren@seb.se eller 08-506 231 64.

Hade du nytta av den här informationen?