Artikel

Digital Collaboration - Delivering innovation, productivity and happiness

Anställda börjar använda egna tjänster när företagen avvaktar

Svenska företag är jämförelsevis teknikvänliga men enligt de anställda ändå konservativa inför nya internetbaserade tjänster. Det leder till sämre effektivitet men också digitala risker när anställda söker egna lösningar. Det visar den internationella undersökningen Digital Collaboration från Deloitte och Google.

– Allt fler använder olika internetbaserade tjänster privat i sina liv. Därför är det logiskt att de önskar ha en större sådan användning på sina arbetsplatser. Vad som förvånar är hur få svenska arbetsgivare som använder nya internettjänster för att skapa bättre affärer och en starkare företagskultur, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

Internet spelar en viktig roll i flertalet företag. Men allt för många tycks missa att kontinuerligt följa den tekniska utvecklingen. Risken är att glappet mellan möjligheterna och den faktiska användningen blir för stor, enligt rapporten som bygger på svar från 3 600 anställda i europeiska företag.

Av de som svarat i Sverige använder 70 procent digitala sociala nätverk privat men endast 21 procent använder dessa redskap på jobbet. Av samtliga tillfrågade i Europa anser 57 procent att tillgång till delade dokument, videokonferenser eller chatt skulle förbättra produktiviteten. Men endast 27 procent av de svenska anställda är nöjda med den teknik de använder på jobbet idag. Den andelen kan jämföras med 22 procent i Tyskland och 16 procent i Storbritannien.

– Att inte ge anställda tillgång till verktyg de behöver har stor inverkan på moralen men också på den digitala säkerheten inom företagen. Bristande gensvar från arbetsgivaren har lett till att var femte anställd har börjat använda tjänster som inte tillhandahålls av arbetsgivaren, säger Jonas Malmlund.

Mer information

För mer information, vänligen se undersökningen "Digital Collaboration: delivering innovation, productivity and happiness" (bilaga) i sin helhet.

För ytterligare kommentarer, kontakta Jonas Malmlund på jmalmlund@deloitte.se eller Gustaf Brusewitz, Nordisk kommunikationschef Google på gbrusewitz@google.com

 

Digital Collaboration - Delivering innovation, productivity and happiness
Hade du nytta av den här informationen?