Pressmeddelanden

Ny framtidstro trots skuggan av Brexit –men Storbritanniens bolag tappar luft

European CFO Survey Q1 2017

Publicerat: 2017-05-18

Europas ekonomiska återhämtning är i sikte bland de stora företagens finansdirektörer i 19 länder. Storbritannien går emot strömmen samtidigt som spridningseffekterna av Brexit anses vara en realitet. Var tredje finansdirektör ser tydliga risker med att fler länder överväger att lämna EU framöver. Det framgår av den femte halvårsvisa rapporten European CFO Survey från Deloitte.

– Självklart finns fortfarande vissa osäkerheter, men den övergripande positiva trenden är tydlig. Bland de tillfrågade är det 25 procent fler som uppger en högre grad av tillförsikt för den finansiella utvecklingen av sin verksamhet jämfört med för ett halvår sedan. Det tyder på en ökad motståndskraft hos företagen i det diffusa politiska läget, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

– När det gäller diskussionen efter Brexit bekräftas skillnaderna inom de olika synsätten vad gäller EU:s framtid. Företagen i södra Europa förespråkar en fortsatt integration medan företagen i de nordliga länderna är mer avvaktande, säger Henrik Nilsson.

Bland de mest optimistiska är finansdirektörerna i Norge där endast 19 procent hävdar att de står inför hög osäkerhet följt av Finland på 25 procent och Danmark på 30 procent. Uppfattningar om osäkerhet är störst i Storbritannien och Tyskland, i båda länderna säger 85 procent att de står inför hög osäkerhet och för Grekland är motsvarande andel 82 procent.

När det gäller investeringar anser 40 procent av samtliga tillfrågade att deras företag sannolikt kommer att öka investeringarna under de kommande 12 månaderna, vilket är en ökning från 32 procent för sex månader sedan. Storbritanniens finansdirektörer är minst optimistiska med enbart 18 procent för en ökning medan kollegorna i Nederländerna är mest optimistiska med 67 procent.

Storbritannien visar återigen en svagare optimism när det gäller anställningar. Endast 12 procent uppger att deras företag sannolikt kommer att öka antalet anställda nästa år att jämföras med genomsnittet på 34 procent.

Deloitte och SEB presenterade tidigare i våras den svenska rapporten Deloitte/SEB CFO Survey. Syftet med rapporten är att två gånger om året presentera ett aktuellt stämningsläge bland de svenska storbolagens finanschefer kring ekonomiska och finansiella trender. I mars visade undersökningen att företagen ser tecken på lättnad och tillväxtmöjligheter med en ökad optimism i alla branscher och mindre oro för osäkerhet i omvärlden. Den aktuella rapporten European CFO Survey är en utökad undersökning inom Europa.

Mer information

Ladda ner rapporten (PDF)

Hade du nytta av den här informationen?