Pressmeddelanden

Global Powers of Retailing 2014

Gränslös handel växer när de stora blir större

Detaljhandeln blir allt mer internationell. Europeiska detaljister har nu 40 procent av sin omsättning utanför hemmamarknaden. E-handeln i Europa och USA tar också ett rejält kliv framåt med nästan 30 procent från tidigare relativt blygsamma nivåer. De stora tillväxtmarknaderna är Latinamerika och Afrika/Mellanöstern som visar en kraftig tillväxt kring 15 procent och en lönsamhet på 5 procent. Det visar den årliga rapporten Global Powers of Retailing från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

- Det är tydligt att de traditionella detaljisterna har tagit upp kampen kring kunderna med e-handeln. Bland de 50 största e-handlarna är nu 42 traditionella detaljhandlare. Amazon dominerar med en omsättning på 52 miljarder USD och en imponerande tillväxt om 23 procent, säger Lars Egenäs, partner på Deloitte.

Den kraftiga tillväxten inom e-handeln medför en begränsad potential för den fysiska butiken och innebär på sikt stora utmaningar kring etableringar och butiksytor. Butiken kommer att fortsätta vara central men med allt större fokus på kundrelationer och presentationer av sortimentet, enligt rapporten.

Tillväxten för de 250 största detaljisterna har varit förvånande god efter en svag start 2012 – cirka 5 procent tillväxt och ett snittresultat kring 3 procent. Modesektorn uppvisar den bästa lönsamheten om 7,5 procent.
De stora svenska detaljisterna går framåt men de mindre tappar nu placeringar. IKEA (30), ICA (66) och H&M (52) fortsätter att klättra på den globala topp 250-listan med en positiv tillväxt. KF (179)  tappar placeringar och Axfood och Systembolaget har fallit ur.

Walmart fortsätter att öka gapet mot andraplatsen, där nu Tesco placerat sig efter att gått om Carrefour. Både Tesco och Carrefour har gjort flera avyttringar under 2013 för att stärka lönsamheten.
Vänligen se rapporten i sin helhet.

Global Powers of Retailing 2014
Hade du nytta av den här informationen?