Nyheter

Guldklubban 2013

Årets Guldklubba för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen noterade bolag gick till Olle Nordström, ordförande i Sweco, och i klassen onoterade bolag till Monica Lindstedt, ordförande i Hemfrid. Utmärkelsen delades ut av Chris Heister, landshövding i Stockholms län, vid en ceremoni i Stockholm.

– Monica Lindstedt och Olle Nordströms insatser är båda goda exempel på förtjänstfullt ordförandeskap där gott ledarskap och starkt engagemang resulterar i framgång för företaget, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i StyrelseAkademien.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap som StyrelseAkademien och revisions- och konsultbolaget Deloitte instiftade 2005. Guldklubban instiftades för att lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. Rollen som ordförande ökar och blir allt mer tydlig i företag oberoende storlek och ägare. Utmärkelsen delas därför ut i två klasser; en för noterade bolag och en för onoterade bolag.

Del ur juryns motivering för Olle Nordström: Med stor konsekvens driver han sin grundsyn att Swecos framgång bygger på relationer mellan människor och medarbetarnas personliga engagemang och kompetens.

Del ur juryns motivering för Monica Lindstedt: Monica Lindstedt är knappast den klassiska ordföranden enligt gängse skolboksideal. Snarare kan hon beskrivas som en "entreprenörsordförande". Med företagaranda och visionär drivkraft utmanar hon styrelsen och driver den att ständigt ta sig an nya utmaningar.

– Framgångsrikt styrelsearbete bygger på tydligt ledarskap med en väl utvecklad känsla för bolaget. Årets utmärkelser är goda exempel på en sådan svensk tradition, säger Svante Forsberg, ordförande i Deloitte.

2012 års utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap gick i klassen noterade bolag till Cristina Stenbeck, Kinnevik och till Johan Markman, Atteviks Bil, i klassen onoterade bolag.

Mer information
För ytterligare information och filmade intervjuer med pristagarna, besök www.guldklubban.se.

Stiftelsen Guldklubban, instiftat 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien, arrangerar Guldklubban i samarbete med private equity-företaget Fairford Group, rekryteringsföretaget Heidrick & Struggles, Swedbank och advokatbyrån Roschier. Mediepartner är Dagens Industri.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, business consulting och outsourcing av ekonomifunktioner. Företaget är en del av det globala nätverket Deloitte Touche Tohmatsu Limited med 200 000 medarbetare i 150 länder.Med förstklassig kompetens och lokal expertis samverkar man inom nätverket för att skapa och skydda värden för klienterna, oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. I Sverige har företaget 1 100 medarbetare vid ett trettiotal kontor som arbetar för att nå nätverkets gemensamma vision – To be the standard of excellence.  
www.deloitte.se
.

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av 18 ideella lokala föreningar, med över 5 600 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse
för företagens lönsamhet och utvecklingskraft bl a genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv.
www.styrelseakademien.se

Hade du nytta av den här informationen?