Pressmeddelanden

Guldklubban 2017 till Mellby Gårds Rune Andersson och Fagerhults Jan Svensson

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2017 tilldelas Rune Andersson för sitt ordförandeskap i Mellby Gård AB i klassen onoterade bolag och Fagerhults ordförande Jan Svensson i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut av Lars Östling vid en ceremoni i Stockholm den 4 december.

Publicerad: 2017-12-04

– Utmärkelserna visar ordförandens viktiga roll i att skapa ett hållbart och lönsamt fokus i företagen. Det sprider en positiv kraft även till samhället runt omkring, säger Svante Forsberg, senior partner på Deloitte.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien Sverige. Utmärkelsen lyfter fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag och delas ut i två klasser på nationell nivå; en för onoterade bolag och en för noterade bolag. Under året har det pågått nomineringsarbete runt om i landet. Årets Guldklubba är den trettonde i rad. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni i Stockholm 4 december.

Del ur juryns motivering för Rune Andersson:
Efter en lång och framgångsrik gärning som företagsledare i stora, börsnoterade bolag har Rune Andersson byggt upp ett familjeägt konglomerat av verksamheter från jordbruk till handel och industri. Från 2013 är han dess ordförande med familjemedlemmar ur nästa generation i roller som verkställande direktör respektive ledamöter i styrelsen. Att som ordförande i det egna, helägda bolaget, med delar av familjen i ledande befattningar, se till att styrelsen fungerar som det självständiga beslutsorgan vår aktiebolagslag föreskriver ställer höga krav på professionalitet och förmåga att skilja mellan olika roller i styrningen av bolaget. Rune Anderssons sätt att uppfylla dessa krav kan tjäna som föredöme och modell för bolagsstyrning av större onoterade, ägarledda företag.

Del ur juryns motivering för Jan Svensson:
Jan Svensson tillträdde som ordförande i Fagerhults vid årsstämman 2008. Sedan dess har antalet anställda ökat med 40 procent, omsättningen fördubblats och aktiekursen mer än femdubblats. Bolaget är idag ett av Europas ledande belysningsföretag med verksamhet i 24 länder. Efter ett framgångsrikt VD-byte under första året som ordförande har han med framsynthet och mod varit pådrivande för den omdaning av bolaget som skett till dagens moderna och dynamiska belysningsföretag. Rollen som ordförande i ett börsnoterat bolag på huvudägarens mandat och med en tidigare dominerande ägarfamilj i styrelsen är utmanande och kräver att de olika ägarintressena balanseras på ett väl avvägt sätt.

– Jan Svensson och Rune Andersson visar hur föredömligt ledarskap skapar stora värden i och kring ett bolag, säger Per Westerberg, ordförande för StyrelseAkademien Sverige.

För mer information och filmade intervjuer med årets och tidigare pristagare, besök www.guldklubban.se. För vidare kommentarer, vänligen kontakta Svante Forsberg, senior partner Deloitte på +46 733 97 22 10 och Per Westerberg, ordförande för StyrelseAkademien Sverige på + 46 70 310 22 02

Guldklubban 2016 tilldelades Eva Cederbalk för sitt ordförandeskap i Klarna mellan 2011 och 2016 i klassen onoterade bolag och Bolidens ordförande Anders Ullberg i klassen noterade bolag.

 

Guldklubban instiftades 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och ideella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Guldklubban delas ut i samarbete med private equity-bolaget Fairford Group, advokatfirman Hannes Snellman, konsultbolaget Russell Reynolds och SEB. Mediapartner är Dagens industri. Ordförande i juryn är Staffan Bohman. Övriga jurymedlemmar är Viveca Ax:son Johnson, Lotta Edling, Annelie Karlsson, Bob Persson, Lars Pettersson och Caroline af Ugglas.

StyrelseAkademien Sverige är en ideell förening som verkar för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska bolag. Verksamheten bedrivs i form av 18 ideella lokala föreningar, med över 6 000 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse
för bolagens lönsamhet och utvecklingskraft bland annat genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Mer om Guldklubban

Här hittar du mer information, filmade intervjuer och tidigare mottagare av utmärkelsen.

Till guldklubban.se
Hade du nytta av den här informationen?