Pressmeddelanden

Om integritet på nätet i Almedalen: ”Behövs en intresseorganisation som värnar konsumenten”

Publicerad: 2019-07-01

Senaste åren har debatten kring personlig integritet på nätet växt sig allt större. Framför allt har kritik riktats mot ”The big 5”, Amazon, Facebook, Google, Microsoft och Apple. Under Deloittes och Affärsvärldens seminarium ”Integritet på nätet – finns det?” i Almedalen efterlystes bland annat datakonton för medborgare och en organisation som skyddar konsumentens intressen.

– I grunden finns en maktobalans. De företag som hanterar data vet hur värdefull den är men för den enskilde är det svårt att förstå. Jag saknar ett starkt konsumentperspektiv i de här frågorna och en intresseorganisation som värnar konsumenten. Policydokument på 3000 sidor är svåra att förstå, sa Karin Pettersson, Director of Public Policy på Schibsted.

– Det ligger på individens ansvar. Det finns en felaktig uppfattning om att den här typen av dokument är svåra att förstå så jag tror att många inte ens försöker. När det kommer till transparens så finns det få företag som lyckats så bra som Facebook och Google. De verkliga problemen finns hos medelstora svenska företag och myndigheter, sa Olof Hernell, CDO EQT Partners.

Förutom Karin Pettersson och Olof Hernell bestod panelen av Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google, Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft Västeuropa och Sam Rihani, Sverigechef på Facebook. Seminariet inleddes av digitaliseringsminister Anders Ygeman som intervjuades av Erik Wahlin, chefredaktör Affärsvärlden.

På frågan om Europa värnar integritet för mycket svarade Ygeman tydligt nej.

– Hög integritet är en förutsättning för kundernas förtroende och utan det skadas affärsmodellen. Därför ligger det inte alltid i företagens intresse att slåss mot reglering, sa Anders Ygeman.

Sam Rihani instämde:

– Vi måste ha tillit från våra användare för annars har vi ingen produkt. Det behövs mer diskussion och dialog mellan företag och politiker kring vad vi kan göra mer för att skydda integriteteten.

– Företag kommer alltid att vara sig själv närmast och värna om sin affär. Politiken kan inte låta den här branschen reglera sig själv. Jag tror inte på att konsumenten ska stå själv mot storbolagen, sa Karin Pettersson.

– Medborgare är inte tillräckligt aktiva för att själva driva frågorna om integritet. Datakonton för alla medarbetare skulle öka medvetenheten och möjliggöra att alla kan vara mer aktiva i att bestämma hur deras data ska kunna användas, sa Sara Övreby.

Från vänster på bild: Sam Rihani, Sverigechef på Facebook, Olof Hernell, CDO EQT Partners, Karin Pettersson, Director of Public Policy på Schibsted, Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft Västeuropa och Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google.

Deloitte och Affärsvärldens program i Almedalen

Måndag 1 juli
11.00–11.50 Integritet på nätet – finns det?
13.00–13.50 Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft?

Tisdag 2 juli
11.00–11.50 Vem vinner på framtidens handel?
12.30–13.20 Penningtvätt – hur kan de kriminella organisationerna stoppas?
14.00–14.50 Svenskarna och skuldberget – är hushållens lån en risk för ekonomin?
16.00–16.50 Hur påverkar Kina svenskt näringsliv?

Onsdag 3 juli
11.00–11.50 Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?
13.00–13.50 Vart är konjunkturen på väg?
14.00–14.50 E-krona – vem gynnar den?

Läs mer om vårt program i Almedalen >

Integritet på nätet – finns det?

Hade du nytta av den här informationen?