Nyheter

Internationella riskkapitalet väljer investeringar på hemmamarknader

2013 Global Venture Capital Confidence survey

Investeringar inom teknologisektorn fortsätter att vara populära bland venture capital och private equity-bolag, framför allt inom mobil telekom, molntjänster, mjukvara och IT-investeringar inom sjukvårdssektorn. Viljan att investera i ny miljöteknik är inte längre lika hög. Det visar årets Global Venture Capital Confidence survey, från revisions- och konsultföretaget Deloitte i samverkan med Svenska Riskkapitalföreningen och andra riskkapitalföreningar runt om i världen.

Entusiasmen för investeringar i ”emerging markets” fortsätter att minska i spåren av försiktiga förväntningar på utvecklingen av den globala ekonomin. Hemmamarknader prioriteras i allt högre grad av investerare.

USA, Israel och Brasilien är de populäraste länderna att investera i. Dock har intresset för Brasilien och även Kina minskat från tidigare år.

– Den fortsatta osäkerheten är tydlig även om en viss förbättring skett från föregående år. Det finns generellt sett lägre förhoppningar om att politiska incitament och förenklingar av regleringar ska understödja riskkapitalinvesteringar, inte minst från investerare i USA, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.

Deloitte presenterade Global Venture Capital för första gången 2004. I år bygger rapporten på kontakter med över 400 investerare i Amerika, Europa, Asien och Israel under våren 2013. 

I samverkan med: Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi.

Hade du nytta av den här informationen?