Pressmeddelanden

Brexit öppnar dörrar för svenska fintech-bolag

Deloitte i Almedalen

Publicerat: 2016-07-05

Storbritanniens distansering mot EU ökar chansen för Sverige att stärka sin betydelse i världen som finanscentrum. Men för att nå sådana framgångar krävs att Sverige kan locka talanger, att Finansinspektionens roll förtydligas men också mycket eget arbete. Inte minst behövs fler utmanande aktörer med nya och starkt specialiserade tekniska lösningar på olika behov.

Det framgick på seminariet ”Kan Sverige bli ett nytt finanscentrum?”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. Medverkande i panelen var Sofie Lundström, vd Toborrow, Sebastian Siemiatkowski, vd för Klarna, Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank och Petter Hedborg, vd Modular Finance. Moderator var Jon Åsberg på Affärsvärlden.

Den svenska finanssektorn har ett av världens största bankväsen i förhållande till folkmängden och beräknas sysselsätta upp emot 110 000 personer. Branschens utmaningar är att förse förändringsvilliga företag med nytt kapital och att underlätta handel genom minskade transaktionskostnader. Inte minst de små- och medelstora företagen skulle behöva lättare tillgång till nya och konkurrensutsatta finansiella tjänster.

– Sverige har goda förutsättningar för innovationer och kreativitet. Det är spännande att se hur snabbt det växer upp flera fristående nischade fintech-bolag. Men samverkan mellan de stora etablerade bankerna är nödvändig och bra för alla parter. Storbankerna måste fortsätta utveckla väldigt kundnära tjänster, säger Anna Felländer.

– Utmaningen för oss mindre bolag är de skiftande och krångliga reglerna i Europa och internationellt som hindrar många duktiga entreprenörer att inom rimlig tid kunna etablera sig, säger Sofie Lundström.

– Vi arbetar i en extrem förtroendebransch. Den allmänt positiva bilden av Sverige ger oss en tydlig fördel. Men vi får inte fastna i självgodhet. Politikerna saknar en digital vision för landet. Utvecklingen går väldigt snabbt. En rysk bankomat kan till exempel erbjuda betydligt fler tjänster än de svenska, säger Sebastian Siemiatkowski.

Hade du nytta av den här informationen?