Pressmeddelanden

Nya sociala kontrakt ska motverka populism och nya handelshinder

Deloitte i Almedalen 2017

Publicerad 207-07-03

Utforska innehåll

Det finns mycket för världen att vinna på att hålla tillbaka särintressen och fortsätta utveckla marknader och samverkan globalt. Men Europas politiker behöver stärka de sociala kontrakten så att flertalet medborgare känner sig involverade och trygga. Protektionismen har just nu vind i seglen. Inte minst Sverige måste bättre anpassa sina välfärdssystem till de snabbt växande behoven.

Det framgick på seminariet Protektionism på framfart - hur påverkas Sverige och världen? som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. I panelen deltog Annika Winsth, chefekonom Nordea, Maria Borelius, journalist/entreprenör och Thomas Andersson, professor IUET samt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Moderator var Lotta Dinkelspiel på Affärsvärlden.

– Demokratierna utmanas. När någon räcker ut handen med enkla svar är lockelsen stor att vända blicken ditåt. Näringslivet och myndigheter behöver ta ett större ansvar att stödja omvandlingen från tillverkningsbranscher till tjänsteindustrin. Alla svenskar med ordnade ekonomier borde också anställa personer för enklare jobb, säger Annika Winsth.

Thomas Andersson, professor IUET:
– Regional ekonomisk tillbakagång förklaras ofta av en global ekonomi och oförmågan hos de egna politikerna att tillhandahålla trygghet och service. Klart är att när större företag flyttar till andra delar av världen och hela branscher slås ut får det allvarliga politiska konsekvenser som öppnar för protektionism. Men digitalsieringen och nya tekniker glöms lätt som en drivkraft som skapar ojämlika välstånd.

I välfungerande ekonomier där politikerna varit aktiva i omställningarna har effekterna mildrats och till vissa delar öppnat för nya verksamheter. Men resultat världen över visar att stora grupper av människor lämnat utan tillräcklig omsorg och information om konskekvenser av det som pågår.

Panelen lyfte här fram hur Brexit och valet av Trump till president inte är enbart är kritik mot globaliseringen. Känsla av maktlöshet och vilja till förändring har fler rötter.

– Antalet bilaterala avtal har exploderat under de sista 20 åren. Starkare länder som USA och Kina har lätt att utnyttja förhandlingsstyrka mot svagare vilket gör regionala samarbeten som EU viktigare. Här måste också olika internationella samarbetsorgan ta större ansvar, säger Thomas Andersson.

 

För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren på chahlgren@deloitte.se och mobil 0708-14 23 20. Deloitte och Affärsvärlden arrangerar i år sju seminarier och två frukostar med redaktörer på Strandgatan 22 i Almedalen. Årets övergripande tema är Hur säkrar vi ett framgångsrikt Sverige? Följ oss också på Twitter @DeloitteSE #davalm. Se vårt program i Almedalen

Seminarier:

Måndag 3 juli
13.00-13.50. Protektionism på framfart - hur påverkas Sverige och världen?
15.00-15.50. Politik och företagande – var finns långsiktigheten?

Tisdag 4 juli
11.00-11.50. Kan e-hälsa lösa vårdens utmaningar?
14.00-14.50. Bankerna och regelverken – önskad effekt till rätt pris?
16.00-16.50. Konkurrenskraft – är Sverige rustat för en plats i toppligan?

Onsdag 5 juli
11.00-11.50. Robotisering av samhället – paradis eller undergång?
14.00-14.50. Sviker bankerna företagen?

Recept för att motverka protektionism – intervju med Annika Winsth och Thomas Andersson i Almedalen

Hade du nytta av den här informationen?