Pressmeddelanden

Casper von Koskull om penningtvätt: ”Vi har gjort misstag och nu måste vi fixa dem”

Publicerad: 2019-07-02

​Penningtvätt har stått i fokus under senare år efter att misstänkta transaktioner i banksystemet uppmärksammats. För att komma till rätta med problemet krävs samarbete mellan politiker, företag och myndigheter. Det enades panelen om under seminariet ”Penningtvätt – hur kan de kriminella organisationerna stoppas?” som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

– Vi lyckas lösa ungefär 1-2 procent av alla brott inom penningtvätt. Det är helt enkelt inte bra nog. Vi satsar mycket pengar på det och polisen jobbar dygnet runt. Något är fel i systemet som behöver lösas, inledde Sir Rob Wainwright, partner inom Deloitte och tidigare bland annat chef för Europol, som modererade seminariet.

I panelen ingick Casper von Koskull vd Nordea, Linda Staaf, underrättelsechef vid polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA), Josefin Lindstrand, jurist och specialist inom bank och finans på Clearstone och Jakob Forssmed (KD), vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna och ledamot Finansutskottet.

Casper von Koskull framhöll att kampen mot penningtvätt är topprioritet för Nordea och att banken investerat 700 miljoner euro på området.

– Men det är inte tillräckligt. Även om vi som enskild bank följer alla regler skulle vi inte förhindra penningtvätt eller få tag på de kriminella – de är mycket mer sofistikerade ändå. Det krävs ett starkare samarbete mellan banker, myndigheter och polisen, sa han.

Att samarbete är nyckeln höll panelen med om. Linda Staaf framhöll att kraften och kunskapen är mycket större i de kriminella nätverken än hos myndigheter och att vi därför måste lära av varandra. Hon påpekade också att polisen sitter på information om kriminella individer, men får inte dela med sig av den till bankerna.

– Jag vill kunna sätta mina resurser på att följa enskilda individer och be bankerna att fokusera på dem.

Sir Rob Wainwright lyfte frågan om bankkundernas integritet – kan vi åstadkomma detta och samtidigt värna den?

– Vi behöver formella samarbeten och måste föra diskussioner om för- och nackdelarna med eventuella ändringar i regelverket, sa Josefine Lindstrand.

– Jag tror inte att vi kan få både och, sa Casper von Koskull om integritetsfrågan. Om vi inte tillåts att dela information med varandra så kommer vi inte att bekämpa brottsligheten – så enkelt är det.

Även Jakob Forsmed framöll samarbete som vägen framåt.

– Penningtvätt har länge setts som en bankfråga när det i själva verket är ett samhällsproblem. Men nu ligger frågan på bordet hos både bankerna, myndigheter och politiker, och det finns en konsensus om hur vi tar oss framåt. 

Från vänster: Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna, Linda Staaf, underrättelsechef vid polisen, Sir Rob Wainwright, partner inom Deloitte, Josefin Lindstrand, jurist vid Clearstone och Casper von Koskull, vd Nordea.

Deloittes och Affärsvärldens program i Almedalen

Måndag 1 juli
11.00–11.50 Integritet på nätet – finns det?
13.00–13.50 Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft?

Tisdag 2 juli
11.00–11.50 Vem vinner på framtidens handel?
12.30–13.20 Penningtvätt – hur kan de kriminella organisationerna stoppas?
14.00–14.50 Svenskarna och skuldberget – är hushållens lån en risk för ekonomin?
16.00–16.50 Hur påverkar Kina svenskt näringsliv?

Onsdag 3 juli
11.00–11.50 Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?
13.00–13.50 Vart är konjunkturen på väg?
14.00–14.50 E-krona – vem gynnar den?

Läs mer om vårt program i Almedalen >

Hade du nytta av den här informationen?