Pressmeddelanden

Social Progress Index 2015

Norge tar täten före Sverige 

Norge är just nu världens mest framgångsrika land om man mäter grundläggande behov som välbefinnande och enskilda möjligheter för medborgarna, enligt den årliga Social Progress Index (SPI).

Publicerat: 2015-05-04

Sverige rankas på andra plats och därefter Schweiz, Island och Nya Zeeland. Länderna som ligger i topp är framgångsrika inom flera olika sociala områden.

Slutsatserna grundar sig på fakta från Världsbanken och olika FN-organ, och har bearbetats av bland andra revisions- och konsultföretaget Deloitte.

SPI syftar till att ge en detaljerad insyn i länders relativa styrkor och tanken är att inspirera till samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och övriga samhället. Rapporten visar också att fattigdom, ojämlikhet och social oro inte kan lindras enbart genom ekonomisk tillväxt utan också genom en politisk vilja som tar hänsyn till landets olika förutsättningar.

Social Progress Index 2015

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta pressansvarig Christer Ahlgren på chahlgren@deloitte.se.

Hade du nytta av den här informationen?