Pressmeddelanden

Svensk konkurrenskraft bäst i Norden

World Economic Forums ranking

Sverige faller en position, till sjunde plats, i den globala rankingen av ländernas konkurrenskraft som publiceras av World Economic Forum (WEF) i The Global Competitiveness Report 2017-2018. De senaste årens uppåtgående trend har därmed stoppats upp. I Norden rankas Sverige dock främst och behåller sin position som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder.

Publicerad: 2017-09-27

World Economic Forum presenterar årligen en ranking av länders konkurrenskraft tillsammans med analyser av de faktorer som driver utvecklingen. The Global Competitiveness Report är baserad på officiell statistik, aktuella rapporter samt bedömningar från företagsledare världen över. I Sverige genomförs undersökningen i samverkan med International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET) och revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Liksom förra året toppas listan av Schweiz, som i år följs av USA, Singapore och Nederländerna. Därefter kommer Tyskland, Hong Kong, Sverige, Storbritannien, Japan och Finland. De nordiska länderna ligger alla högt upp i rankingen medan Syd- och Östeuropa fortsatt placerar sig längre ned på listan.

-  Även om Sverige tappat en position i rankingen och inte uppvisar några större förbättringar i år så befäster vi vår position bland de sju bästa länderna i världen. Vår makroekonomiska utveckling är stark medan vi till exempel ser en tillbakagång i förtroendet för grundläggande institutioner. Det är vår fortsatt starka ställning inom innovation, sofistikerade affärsnätverk och förmåga att anamma ny teknik som främst motiverar vår höga ranking, säger Tom Pernodd, Partner på Deloitte.

Rapporten analyserar faktorer som kännetecknar framgångsrika länders förmåga att förbättra sin produktivitet, främja tillväxt, bekämpa arbetslöshet och höja välståndet. Samtidigt belyses områden i respektive land som kräver fortsatt reformarbete och vad vi kan lära av de länder som har bäst förutsättningar att lyckas i den globala konkurrensen. 

-  Kompetens och arbetsmarknad är nyckelfrågor för Sverige. Många andra länder har lyckats bättre med att ställa om sina arbetsmarknader mot högre flexibilitet. Utbildningsväsendet och utformningen av våra skatter är andra faktorer som riskerar att på sikt minska viljan att arbeta och investera i Sverige, säger prof. Thomas Andersson, IUET.

Vad gäller den internationella utvecklingen lyfter rapporten fram de faror som följer av de ökade hoten mot en öppen världsekonomi, ökande inkomstklyftor samt beroendet av det finansiella systemet. Här noteras risker framöver för de amerikanska och brittiska ekonomierna, även om dessa ännu inte fått effekter för de här ländernas positioner. Till de länder som globalt sett gått framåt mest hör Israel och Iran, medan Kina och Indien, vilka tidigare år flyttat fram sina positioner, nu ligger tämligen stabilt på 27:e respektive 40:e plats.

För mer information; vänligen kontakta Tom Pernodd, partner på Deloitte på +46 75-246 30 60, tpernodd@deloitte.se eller professor Thomas Andersson, IUET, på +46 733-83 50 63, eller thomas.andersson@iuet.se.

Kort om Global Competitiveness Report och Sveriges position:

World Economic Forum med säte i Schweiz har i mer än 35 år haft en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över. I år har 137 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt; infrastruktur, institutioner, makroekonomiska faktorer, grundutbildning & hälsa, högre utbildning, arbetsmarknad, handel, teknologi, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovation och affärsnätverk.

I Sverige har IUET (International University of Entrepreneurship and Technology Association) och Deloitte ansvarat för att företag och organisationer besvarat enkäten. Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att förstå de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framgångsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete.

Rapporten framhåller vikten av att långsiktigt fokusera på att stärka konkurrenskraft och produktivitet för att kunna förbättra villkoren för människor och miljö samt att ta ansvar för framtida generationer. Den ger även verktyg för beslutsfattare att driva på reformarbete i rätt riktning, med insikter från länder över hela världen.

Rapporten, som benämns "The Global Competitiveness Report 2017 - 2018", rankar de olika ländernas position i en sammantagen bedömning.

The Global Competitiveness Report 2017-2018

Ladda ner rapporten hos WEF
Hade du nytta av den här informationen?