Nyheter

Deloitte TMT Predictions 2014

Trenderna som påverkar teknologi, media och telekom under 2014

Årets rapport visar på en rad nya tekniker och tillämpningar, även om tillväxten inom konsumentelektronikens ”Big 5” (TV, PC, surfplattor, spelkonsoler och smartphones) närmar sig mättnadspunkten. Inom 55+ segmentet finns dock tillväxtpotential, speciellt för smartphones, men det kommer att kräva fler appar för 55+ och tydligare prisplaner från operatörerna.

För trettonde året i rad presenterar Deloitte internationella TMT-trender i rapporten TMT Predictions 2014. Rapporten bygger på synpunkter från över tiotusen branschpersoner inom Deloittes globala organisation och affärsnätverk.

Inte minst tillväxten inom så kallade ”wearable computers”, det vill säga olika typer av datorer i kläder, smycken och framför allt i glasögon, visar en intressant och stark trend som vi kommer se mer av under 2014. Smarta glasögon kommer vara av intresse för olika tillämpningar främst i arbetslivet men även privat.

– I Sverige finns ett stort teknikintresse inte minst inom wellness. Vi ser därför att flera olika typer av tekniker och tillämpningar som fitness-armband slår igenom bredare under 2014. Vi har också en mycket stark spelutvecklingsbransch. Det ska bli intressant att se hur branscherna tar till sig nya tekniker, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

Ytterligare ett intressant område med speciell relevans för Sverige är den allt snabbare utvecklingen av så kallade MOOC:s – Massive Open Online Courses – som globalt förväntas växa med mer än 100 procent till mer än 10 miljoner tillgängliga kurser.

– Detta är ett stort och intressant område då vikten av utbildning bara fortsätter att öka, säger Jonas Malmlund. MOOC:s är därför högaktuellt för oss i Sverige – inte minst med tanke på diskussionen om skiftande kvalitet i skola och utbildning samt om brist på lärare och resurser.

Sammanlagt omfattar Deloitte TMT Predictions 2014 totalt 14 trendspaningar inom teknologi, media och telekommunikation under de kommande 12-18 månaderna. Här följer en kort överblick. Vänligen se rapporten i sin helhet längst ner.

Deloitte TMT Predictions

Teknologi

Sätt på dig datorn
Att ha information lättillgänglig genom ett par smarta glasögon, en högteknologisk klocka eller armband kan bli verklighet i år. Deloitte förutspår en bredare lansering och genomslag av så kallade ”wearables” under 2014 och en försäljning på cirka 10 miljoner enheter på den globala marknaden, vilket ger intäkter på cirka 2 miljarder USD. Men det är fortfarande en liten andel av marknaden då det motsvarar mindre än hälften av surfplattornas försäljningsvolym för det första året.

Online-utbildning på frammarsch
Allt mer robusta bredband och effektiva IT-lösningar möjliggör nya användningsområden. Ett exempel är Massive Open Online Course, MOOC:s, en typ av utbildning som ges online, är öppen för allmänheten och i de flesta fall kostnadsfri. Kurserna erbjuds till miljontals elever samtidigt och med en jämn och hög kvalitet. Utbildningarna kan drastiskt öka antalet elever som har tillgång till högkvalitativ utbildning globalt. Under 2014 förutspår Deloitte att antalet personer som registrerar sig på en MOOC-kurs kommer att öka med 100 procent jämfört med 2012. Men utbildning genom MOOC kommer inte att ersätta högre utbildning och examen de närmsta åren utan de flesta kurser som ges i det här formatet kommer att vara fortbildningskurser och företagsutbildningar.

Media

Sportsändningar fortfarande hett
Deloitte förutspår att värdet av sportsändningsrättigheter globalt kommer att närma sig 25 miljarder USD 2014, en ökning med 14 procent eller närmare 3 miljarder USD. Ökningen kommer främst att drivas av europiska fotbollsrättigheter och sändningsrättigheter för toppligorna i USA. Tillväxten kan jämföras med en genomsnittlig tillväxt på 5 procent mellan 2009 och 2013 och överträffar med råge prognosen för tillväxt inom betal-tv för 2014 på 4 procent.

Dubbelt upp för betal-tv
Under 2014 kommer antalet hushåll med dubbla abonnemang för betal-tv fortsätta att öka. Innehållsägare, kanalbolag och aggregatorer gör sitt innehåll mer och mer tillgängligt via Video on Demand. Premiuminnehåll såsom sport kommer fortsatt att användas för att driva intäkter och lojalitet på de traditionella plattformarna kabel- och satellit-tv.

Telekom

Tillväxt i 55+ på mobilmarknaden
På en allt mer mättad mobilmarknad finns fortsatt tillväxtpotential i 55+ segmentet. Under 2014 kommer vi att se mycket större fokus från operatörerna på åldersgruppen med anpassade priser, tilläggstjänster och kundservicelösningar. Deloitte förväntar sig också en snabbare utveckling av appar för segmentet för att driva abonnemang och medelintäkt per användare, ARPU.

Stryktåligare telefoner och surfplattor
Deloitte förutspår att priset för mer robusta mobiltelefoner och surfplattor anslutna till olika typer av affärssystem för hantverkare och olika typer av servicepersonal faller till runt 250 USD per enhet. Istället för att utforma enheter som är särskilt byggda för att motstå tuff hantering och därmed blir tämligen dyra, utvecklas nu snabbt marknaden för att göra standardenheter mer robusta med olika typer av skal. Utvecklingen kommer att ha stor påverkan genom att olika företagsapplikationer och tillämpningar nu kan flytta ut i verksamheten och därigenom korta ledtider och öka kvaliteten.

Hade du nytta av den här informationen?