Pressmeddelanden

Unga yrkesverksamma är oförberedda på fjärde industriella revolutionen

Deloitte Millennial Survey 2018

Publicerad: 2018-05-16

Fler än sex av tio ”millennials” känner att de saknar den kompetens som krävs i den fjärde industriella revolutionens arbetsliv. Majoriteten anser att företag och arbetsgivare bör stötta dem mer i att förbereda sig, enligt en ny rapport från Deloitte.

Den fjärde industriella revolutionen, eller Industri 4.0, är en samlad term för teknologier och begrepp som analytics, artificiell intelligens, kognitiv teknologi och Internet of things. I årets Millennial Survey från Deloitte har 10 455 yrkesverksamma millennials (födda 1983-1994) från 36 länder delat sin syn på Industri 4.0 och hur den påverkar arbetslivet.

Studien visar att millennials är medvetna om hur Industri 4.0 formar arbetslivet. Omkring hälften anser att ny teknik och automatiserade processer möjliggör mer kreativa arbetsuppgifter.

Men det finns en viss osäkerhet inför framtiden. 17 procent av de svarande är oroliga för att delar av deras arbete kommer att försvinna. Bland de svarande vars arbetsplatser redan använder Industri 4.0-teknologier i hög grad, är hela 32 procent oroliga.

Cirka 40 procent anser sig ha den kompetens som krävs i den fjärde industriella revolutionen. En stor majoritet anser att arbetsgivare och företag i allmänhet bär det största ansvaret i att förbereda sina arbetstagare inför framtiden. Dock upplever endast var tredje av de svarande att deras arbetsgivare hjälper dem att förstå och förbereda sig på de förändringar som Industri 4.0 innebär.

– Unga yrkesverksamma vill mer än att utveckla sina tekniska kunskaper. Studien visar att de i hög grad även vill investera i egenskaper som social förmåga, god etik och självförtroende, säger Josefine Liljeqvist som är ansvarig för Deloittes tjänster inom Human Capital. Många millennials anser också att deras arbetsgivare bör ta ett större ansvar i samhället och mäta framgång utifrån mer än bara det finansiella resultatet. Företag bör lyssna på sina millennials och närma sig Industri 4.0 genom att fokusera på lärande och utveckling.

Om studien

Deloittes 2018 Millennial Survey baseras på svar från 10 455 millennials i 36 länder. De svarande är födda mellan januari 1983 och december 1994 och representerer en specifik grupp i sin generation – de har en examen från högskola eller universitet och arbetar heltid i primärt stora, privatägda företag. Fler och fler millennials har seniora positioner i vilka de har möjlighet att påverka hur deras företag hanterar olika sociala krav och samhällsutmaningar.

Mer information

Deloitte Millennial Survey 2018

Läs mer och ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?