Pressmeddelanden

Negativa räntan: Överdrivet om bostadsbubbla däremot hotas ekonomin att stelna

Deloitte i Almedalen 2015

De ekonomiska skillnaderna ökar i samhället. Med den negativa räntan vinner de som redan har mest. Samtidigt har Sverige ännu inte sett någon ökning av antal nya jobb utan vi riskerar hamna i en osund ekonomi där investerarna inte vågar ta risker. Det framgick under seminariet ”Vem tjänar på negativ ränta?”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

Publicerad: 2015-06-30

I panelen fanns Michael Wolf, vd Swedbank, Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank, Agnetha Jönsson, chefredaktör Aktiespararen och Günther Mårder, vd Företagarna.

Sverige delar lågräntepolitiken med flera andra länder. Konsumtionen ska pressas upp för att få igång ekonomierna. Riksbanken fortsätter köpa statsobligationer och tycks vara redo att utvidga penningpolitiken för att försöka arbeta upp inflationen. Samtliga i panelen var eniga om att den negativa räntan är mycket negativ för det svenska samhället.

– Investeringarna hämmas på grund av känslan av osäkerhet hur ekonomin ska utvecklas. Penningpolitiken löser inte strukturella problem. Vi har en dopning av systemet som är långsiktigt farligt för exportindustrin, säger vd Michael Wolf.

Storbankernas lönsamhet, det vill säga aktieägarnas avkastning, är nu uppe i 14 procent. Räntorna är negativa samtidigt som bankernas utlåning till allmänheten uppgår till 8000 miljarder kronor.

– Vid sidan om bankerna vinner de som äger sina egna bostäder och de som kan vara med om värdeökningarna, säger chefredaktör Agnetha Jönsson.

– Vi räknar inte med stora kreditförluster för bostadslånen, däremot kommer konsumtionen att drabbas. Med en helt annan bankreglering sedan 2009 riskerar inte heller skattebetalarna längre att ta några smällar, säger vd Michael Wolf.

Vd Günther Mårder:

– De små och medelstora företagen tillhör dem som minst gynnas av den negativa räntan. Vi behöver diskutera fler varningssignaler med fokus på företagarna.

– En spännande möjlig utveckling som bankerna borde våga pröva är att mäkla lån från andra privata långivare. Detta är en viktigare fråga än om bostadspriserna, säger Günther Mårder.

Investeringskapital finns hos flera aktörer till låg räntekostnad men företrädare för riskkapitalbolagen hävdar att man hålls tillbaka i Sverige på grund av osäkerhet hur riksdagen ska hantera ett antal förslag kring beskattning och hur ekonomin ska utvecklas.

Hade du nytta av den här informationen?