Nyheter

Vindkraftverken ger tillväxt för flera nya serviceföretag

Expansionen av vindkraft som skett i Sverige och i övriga Europa medför att marknaden för service och underhåll av vindkraftverk får en stark tillväxt framöver. Marknaden för dessa tjänster förväntas öka från 2.3 miljarder Euro till dryga 4.5 miljarder Euro år 2020, visar rapporten European Wind Service Study, som tagits fram av revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Service och underhåll har hittills dominerats av vindkraftstillverkarna, men den kartbilden lär förändras under de kommande åren, inte minst när underhållsbehoven av befintliga vindkraftverk ökar på grund av slitage. Även för svenska marknaden för service och underhåll av vindkraftverk märks samma trend.

Branschens eniga tillväxtutsikter i kombination med företagsköp lockar också en rad nya finansiella investerare som påverkar hela branschens utseende.

- Vi ser hur andra aktörer än just vindkraftstillverkarna inser tillväxtmöjligheterna och utvecklar kompetens och tjänster. Service och underhåll av vindkraftsverk blir en viktig strategisk fråga för såväl vindkraftsägare, leverantörer som investerare, säger Fredrik Jonsson, partner på Delo
itte.

Hade du nytta av den här informationen?