Deloitte Kalmar

Våra kontor

Deloitte Kalmar

Larmgatan 40

Box 233

391 22 Kalmar

Telefon: +46 75 246 48 00

Fax: +46 75 246 48 60

E-post: info.kalmar@deloitte.se

Visa karta

På Deloittes kontor i Kalmar är vi dryga 30 medarbetare som tillsammans innehar en bred kompetens inom revision, redovisning och skatterådgivning. Våra redovisningskonsulter, revisorer och skattekonsulter erbjuder förutom traditionella tjänster inom ovan områden även rådgivning inom företagsutveckling, business consulting, riskhantering och rådgivning vid köp eller försäljning av företag. Vi har även en avdelning på Kalmarkontoret som arbetar med interna funktioner för Deloitte Sverige.

Vi vänder oss till dig oavsett om du har ett litet, medelstort eller stort företag och oavsett vilken bolagsform du bedriver din verksamhet i. Vi skräddarsyr våra tjänster utefter dig och din verksamhets behov.

Deloitte har en historia i Kalmar sedan 1973 vilket har bidragit till att vi är en av de ledande aktörerna på den marknad vi verkar. Vi har ett etablerat kontaktnät med företagsledare, banker, advokater och övriga viktiga beslutsfattare som kan vara till nytta för dig som är näringsidkare.

Kontakta oss

Sebastian Warrebäck
Kontorschef
swarrebaeck@deloitte.se
075-246 48 22

Christian Johansson
Revision
chjohansson@deloitte.se
075-246 48 12 

Marie Almqvist
Redovisning
malmqvist@deloitte.se
+46 75 246 48 19
                                    
Sebastian Warrebäck           
Revision
swarrebaeck@deloitte.se
+46 752 46 48 22

Berth Larsson
Ansvarig kommunal revision
blarsson@deloitte.se
+46 75 246 48 09
                                    
Gunvor Höckerfelt
Ansvarig finansiell revision
ghoeckerfelt@deloitte.se
+46 75 246 48 06

Henrik Wimmergren
Revision
hwimmergren@deloitte.se
+46 75 246 48 18
                                    
Per-Gunnar Petersson
Finansiell rådgivning, företagsöverlåtelser
pgpetersson@deloitte.se
+46 75 246 48 23

Monia Gustafsson           
Redovisning
mogustafsson@deloitte.se
+46 75 246 48 08
Affärshälsa

Vältränade företag är starkare, friskare och sundare än andra. De mår bättre och lever längre. På vägen upplever de större livskvalitet i form av starkare varumärke, nöjdare ägare och gladare medarbetare. Vältrimmade företag är också smidigare, mer välbalanserade och har större motståndskraft.