Deloitte Värnamo

Våra kontor

Deloitte Värnamo

Deloitte har rätt kompetens och erfarenhet för vilka utmaningar och möjligheter du än står inför – som företag, som företagsledning och som ägare. Dina kontakter på Deloitte är ingången till ett omfattande nätverk lokalt, i Sverige och internationellt. I varje given situation kan du dra nytta av best practices för just din marknadssituation och samlade erfarenheter från en bredd av specialister.

På Deloittes kontor i Värnamo är vi 10 medarbetare som kan erbjuda dig kvalificerad rådgivning och hjälp i en alltmer komplex omgivning. För att stödja dig och ditt företag arbetar vi med team som har precis den kompetens och kunskap som krävs för den tjänst som efterfrågas. Tillsammans har vi bred erfarenhet och god kännedom om de lokala förutsättningarna som råder på din ort, ihop med det globala nätverk som Deloitte erbjuder. 

Affärshälsa

Affärshälsa är vårt samlade erbjudande av proaktiv rådgivning till mindre och medelstora företag. Våra revisorer och konsulter håller dig uppdaterad kring nyheter som påverkar din verksamhet och föreslår lämpliga åtgärder för att möta förändringar på marknaden eller i regelverk. På så sätt kan vi bidra till att skapa sunda företag som håller alla delar av verksamheten i trim och har styrka att ta sig till nästa nivå.

Läs mer om Affärshälsa och våra tjänster >

 

Kontakta oss

Henrik Davidsson

Kontorschef
Auktoriserad revisor
hedavidsson@deloitte.se
+46 75-246 38 04

Malin Karlsson
Revision
+46 75-246 38 11
makarlsson@deloitte.se

Almedina Okanovic
Revision
aokanovic@deloitte.se
+46 75-246 38 15

Mats Hokander
Finansiell Rådgivare
mhokander@deloitte.se
+46 75-246 38 01

Petra Sjöberg
Redovisning
Redovisningskonsult
psjoberg@deloitte.se
+46 75-246 38 13

Helen Bergström
Redovisning
hebergstrom@deloitte.se
+46 75-246 38 16

Sofie Axelsson (föräldraledig)
Redovisning
Redovisningskonsult
saxelsson@deloitte.se
+46 75-246 38 09

Linnea Källman
Redovisning
lkallman@deloitte.se
+46 75-246 38 14

Sven Johannesson
Skatt
Skattejurist
sjohannesson@deloitte.se
+46 75-246 36 27     

Jacob Hellsten
Skatt, företagsöverlåtelser
Skattejurist
jhellsten@deloitte.se
+46 75-246 36 24

Björn Winberg
Verksamhetsstyrning, IT- frågor
Verksamhetskonsult, auktoriserad redovisningskonsult
bwinberg@deloitte.se
+46 75-246 36 31
Lasarettsgatan 3 331 30 Värnamo

Telefon :
+46 75 246 38 00

Fax :
+46 75 246 38 20

E-post :
info.varnamo@deloitte.se

Visa karta