Artikel

Ansvarsfullt företagande

Våra värderingar innebär att integritet ska sättas i centrum för allt som Deloitte gör. Ett starkt engagemang i ansvarsfullt företagande utgör en mycket viktig del av våra etiska principer vilka tydliggör och respekterar den påverkan vi har på omvärlden.

Vår verksamhet påverkar inte enbart vårt företag. Våra tjänster och klienter påverkar även samhället i stort. Att bevara klienters och allmänhetens förtroende är därför avgörande för vår framgång. Därför har vi skapat en kultur som stöds av vårt engagemang att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Detta engagemang är grunden för vår verksamhet och har drivit vårt företags utveckling av en strategi för ansvarsfullt företagande som är helt integrerad i vår affärsstrategi.

 

Vårt ramverk för ansvarsfullt företagande har sin grund i ett antal områden:

Vårt syfte

Deloittes engagemang för ansvarsfullt företagande har sitt ursprung i vårt syfte - 175 år av att göra en betydande skillnad för våra medarbetare, samhället och våra klienter. Vårt syfte definierar oss och varför vi finns. Våra värderingar ”Shared values” beskriver hur vi efterlever vårt syfte, och vår ”Global code of conduct” förklarar våra etiska åtaganden.

Läs mer om vårt åtagande kring ansvarsfullt företagande  >

Våra medarbetare

Vårt arbete och vårt beteende är grunden för de uppfattningar som klienter och samhället har om oss. Våra medarbetare är vår största tillgång och ser till att vi hela tiden levererar högsta service till klienter. Vi vill skapa en högpresterande kultur där våra medarbetare har de bästa karriärmöjligheterna. Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

Läs mer in hur vi ser på utveckling >

Våra klienter

Vi vill bidra till samhället genom de tjänster vi levererar till klienter. Vi stödjer företag genom teknisk expertis och marknadsledande insikter. Genom att agera ansvarsfullt och leverera tjänster av högsta kvalitet och integritet hjälper vi till att skapa starka klientverksamheter med förtroende hos sina intressenter, vilket gagnar hela samhället.

Vårt samhälle

Vi anser att vi har ett ansvar i att vara en positiv kraft och leda vägen när det gäller att hantera de allt mer komplexa utmaningar som samhället står inför idag. WorldImpact är vår portfölj med initiativ fokuserade på konkret påverkan på samhällets största utmaningar och en bättre framtid.

Läs mer om WorldImpact >

Kommunikation

Vi stödjer klienter att uppnå sina ambitioner vad gäller en ansvarstagande och transparent kommunikation, och är medvetna om att vi måste agera på samma sätt i vår rapportering och kommunikation. Vi vill att våra intressenter förstår vår verksamhet, vår strategi och våra värderingar, men även att de aktivt bidrar till att forma dessa.

Kvalitet och förtroende

Vårt engagemang för kvalitet och förtroende är grunden för vår verksamhet och vårt varumärke. Som företag känner vi stolthet över kvaliteten på vårt arbete, våra medarbetare, integriteten i de råd vi levererar och vår kontrollmiljö.

Läs mer >

Miljö

Att mildra effekterna av klimatförändringarna är en monumental uppgift. Men vi vet att framsteg är möjliga om vi agerar kollektivt. För att göra vår del i att hjälpa världen uppnå målen i Parisavtalet, har Deloitte lanserat WorldClimate, vår strategi för att driva ansvarsfulla klimatbeslut inom och utanför vår organisation.

Läs mer om WorldClimate >

Hade du nytta av den här informationen?