Artikel

Kvalitet

Inom Deloitte lägger vi stor vikt vid kvaliteten på vårt arbete och våra medarbetare, integriteten i vår rådgivning och våra rutiner för kvalitetssäkring. Vi fokuserar på att leverera tjänster av högsta kvalitet till våra klienter på ett sätt som uppfyller de krav som både våra klienter och tillsynsmyndigheter förväntar sig. Genom att göra detta framgångsrikt kan vi på bästa sätt möta dagens dynamiska affärsklimat.

Inom vårt globala nätverk delar vi inte bara samma arbetssätt och metoder. Vi delar även målsättning, vision och de värderingar som lägger grunden för hur vi arbetar tillsammans och kvaliteten i de tjänster vi levererar.

Våra värderingar

Vår framgång bygger på att leverera tjänster av högsta kvalitet som stöds av den miljö där våra medarbetare verkar. Det är grunden i vår rekryteringsprocess, vårt marknadsarbete, våra utbildnings- och utvecklingsprogram och vår ersättningsstruktur. Genom tydlig koppling mellan karriärutveckling och kvalitet uppnår vi vårt mål att leverera tjänster av högsta kvalitet.

Vårt anseende är delvis ett resultat av våra värderingar och hur väl vi lever upp till dessa. Våra värderingar vägleder oss i att leverera högkvalitativa, innovativa och praktiskt genomförbara lösningar till våra klienter på ett oberoende och professionellt sätt.
 

Våra gemensamma värderingar är:

  • Lead the way
  • Serve with integrity
  • Take care of each other
  • Foster inclusion
  • Collaborate for measurable impact
     

Läs mer om våra gemensamma värderingar >

Hade du nytta av den här informationen?