Artikel

Ansvarsfullt företagande

Våra värderingar innebär att integritet ska sättas i centrum för allt som Deloitte gör. Ett starkt engagemang i ansvarsfullt företagande utgör en mycket viktig del av våra etiska principer vilka tydliggör och respekterar den påverkan vi har på omvärlden.

Vår verksamhet påverkar inte enbart vårt företag. Våra tjänster och klienter påverkar även samhället i stort. Att bevara klienters och allmänhetens förtroende är därför avgörande för vår framgång. Därför har vi skapat en kultur som stöds av vårt engagemang att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Detta engagemang är grunden för vår verksamhet och har drivit vårt företags utveckling av en strategi för ansvarsfullt företagande som är helt integrerad i vår affärsstrategi.

 

Vårt ramverk för ansvarsfullt företagande har sin grund i ett antal områden:

Vårt syfte

Deloittes engagemang för ansvarsfullt företagande har sitt ursprung i vårt syfte - 175 år av att göra en betydande skillnad för våra medarbetare, samhället och våra klienter. Vårt syfte definierar oss och varför vi finns. Våra värderingar ”Shared values” beskriver hur vi efterlever vårt syfte, och vår ”Global code of conduct” förklarar våra etiska åtaganden.

Läs mer om vårt åtagande kring ansvarsfullt företagande  >

Våra medarbetare

Vårt arbete och vårt beteende är grunden för de uppfattningar som klienter och samhället har om oss. Våra medarbetare är vår största tillgång och ser till att vi hela tiden levererar högsta service till klienter. Vi vill skapa en högpresterande kultur där våra medarbetare har de bästa karriärmöjligheterna. Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

Våra klienter

Vi vill bidra till samhället genom de tjänster vi levererar till klienter. Vi stödjer företag genom teknisk expertis och marknadsledande insikter. Genom att agera ansvarsfullt och leverera tjänster av högsta kvalitet och integritet hjälper vi till att skapa starka klientverksamheter med förtroende hos sina intressenter, vilket gagnar hela samhället.

Vårt samhälle

Vår vision är att uppfattas som ledare i samhället. Vi medverkar på olika sätt till en positiv utveckling av utbildning och arbetsliv i Sverige. Vi tar emot praktikanter i samarbete med gymnasieskolor, yrkeshögskolor och Arbetsförmedlingen.


Vi utvecklar utbildningar och främjar forskning vid våra universitet och högskolor. Vi är bland annat Capital Partner till Handelshögskolan i Stockholm, Associate Partner till Handelshögskolan i Göteborg, samarbetspartner till Centrum för skatterätt vid Uppsala Universitet och Stockholms Universitet och medlem i Stiftelsen Partnerskap vid EFL, Ekonomihögskolan i Lund.

Kommunikation

Vi stödjer klienter att uppnå sina ambitioner vad gäller en ansvarstagande och transparent kommunikation, och är medvetna om att vi måste agera på samma sätt i vår rapportering och kommunikation. Vi vill att våra intressenter förstår vår verksamhet, vår strategi och våra värderingar, men även att de aktivt bidrar till att forma dessa.

Kvalitet och förtroende

Vårt engagemang för kvalitet och förtroende är grunden för vår verksamhet och vårt varumärke. Som företag känner vi stolthet över kvaliteten på vårt arbete, våra medarbetare, integriteten i de råd vi levererar och vår kontrollmiljö.

Läs mer >

Miljö

Vi är medvetna om att innehållet och värdet av våra tjänster förändras och samtidigt om att långsiktig affärsmässig framgång beror på hur väl vi lyckas möta nuvarande och framtida förväntningar från omvärldens sida. Att arbeta på ett miljömässigt hållbart sätt är en nödvändighet för att möta dessa förväntningar.

Hade du nytta av den här informationen?