Nyheter

Information till besökare på Deloittes kontor 

Information to Deloitte office visitors

Riktlinjer covid-19

På Deloitte är vi mycket angelägna om våra medarbetares säkerhet och att vi tar vårt ansvar i att begränsa smittspridningen i samhället. Vi har vidtagit viktiga åtgärder för att skapa en säker miljö för våra medarbetare och besökare till våra kontor.

Innan du besöker ett Deloittekontor, vänligen beakta följande:

 • Besök inte ett Deloittekontor om du har symptom som kan tyda på covid-19.
 • Om du har varit sjuk med covid-19-relaterade symptom, vänligen följ aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten när det gäller återhämtning och karantän, men avvakta minst två dygn innan du besöker ett Deloittekontor. 
 • Om du har varit i kontakt med bekräftade fall, eller personer som visat tecken på covid-19, under de senaste 14 dagarna, vänligen var extra uppmärksam på symptom som tyder på infektion.

På Deloittes kontor, vänligen beakta följande:

 • Håll en distans på 1,5 meter till Deloittes medarbetare och andra besökare.
 • Tvätta dina händer ofta och använd tillgänglig handsprit.
 • Om du börjar känna dig sjuk, lämna omedelbart och meddela din Deloittevärd.

 

COVID-19 guidance

At Deloitte, we care about the safety of our people and have a strong commitment to help minimizing the virus spread in our society. We have taken important measures to create a safe environment for our employees and anyone visiting our premises.

Before going to a Deloitte office, please consider the following:

 • Don’t visit Deloitte's office if you have symptoms that could be linked to COVID-19.
 • If you have been ill with COVID-19-related symptoms, please follow current guidelines from Folkhälsomyndigheten on recovery and quarantine, and don’t visit a Deloitte office before you have been symptom free for a minimum of two days.
 • If you have been in contact with a confirmed case, or persons demonstrating symptoms of COVID-19, in the last 14 days, please be specifically observant on any symptoms of infection.

At Deloitte’s office, please adher to the following:

 • Keep a 1,5 meter distance to Deloitte staff and other visitors.
 • Wash your hands often and use available hand sanitizer.
 • In case you start feeling ill, leave immediately and notify your Deloitte host.
Hade du nytta av den här informationen?