Om oss

2019 Industry 4.0 Readiness Report

Hur ser ditt ledarskap ut i fjärde industrirevolutionen?

Årets rapport undersöker företagsledares beredskap för fjärde industrirevolutionen, eller "Industry 4.0". Vi tittar närmare på deras prioriteringar och vad som utmärker de mest effektiva och framgångsrika ledarna.

Årets Industry 4.0 Readiness Report baseras på svar från över 2000 ledare i 19 länder. Den identifierar bland annat fyra typer av ledare som lyckas olika bra med att hantera utmaningar inom områdena samhälle, strategi, teknologi och talang.

Genom att göra Deloittes quiz kan du ta reda på vilken av de fyra ledartyperna som stämmer bäst in på dig och hur du påverkas av Industry 4.0. 

Rapporten visar att ledarna ser företagets samhällspåverkan som den viktigaste faktorn när de utvärderar årsresultatet – viktigare än ekonomin och nöjda kunder/anställda. Läs mer här: Trendbrott i företagsledarnas prioriteringar – samhällspåverkan viktigast.

Ladda ner 2019 Industry 4.0 Readiness Report för att läsa mer. 

Vad är Industry 4.0?

Vi befinner oss mitt i fjärde industrirevolutionen. Smarta, uppkopplade teknologier omvandlar hur delar och produkter designas, tillverkas, används och underhålls. Och genom att föra med sig en digital verklighet, transformerar de företagen i sin helhet. Läs mer här: Forces of change: Industry 4.0.

Hade du nytta av den här informationen?