Perspektiv

Framgångsrik M&A i osäkra tider genom offensiva och defensiva strategier 

Pågående pandemi medför strukturella förändringar och återhämtningen förväntas ske i varierande takt över regioner och sektorer. Under perioder med hög osäkerhet har M&A-transaktioner historiskt sett skapat betydande värde vilket vi ser tydliga tecken på vara fallet även denna gång.

Introduktion

Vi ser att fler företag använder och kommer att använda M&A-strategier som kombinerar offensiva och defensiva element för att skydda sina marknadsandelar och påskynda återhämtningen från de effekter som pandemin medför. För de bolag som befinner sig i ett finansiellt utsatt läge är portföljoptimering, avyttring av tillgångar som inte längre ses som kärnverksamhet, försäljning av underpresterande affärsenheter eller ökat fokus på att extrahera ytterligare synergier från tidigare förvärv aktuellt för att säkra framtiden. För bolag med en starkare finansiell ställning kan M&A användas för att lyfta bolagets position och konkurrenskraft som marknadsledare.

I en värld som präglas av COVID-19 är det kritiskt för många bolag att se över sin supply chain och minimera risk genom ökad lokal närvaro. Ett förändrat beteende och köppreferenser hos kund skapar möjligheter för utmanare inom mogna marknader och i vissa fall tränga undan etablerade aktörer. 

Under dessa osäkra tider spår vi även ett ökat fokus på regionala och inhemska transaktioner för att minimera risker och utmaningar kopplat till integrationen av bolagen vid ett förvärv. Företag inom samtliga industrier kommer att behöva verktyg för planering av olika scenarios. Detta för att fatta strategiska beslut, identifiera resursbehov och prioritera investeringar mellan marknader för att driva tillväxt och lönsamhet. 

Läs mer i artikeln M&A and COVID-19: Charting new horizons.

M&A and COVID-19: Charting new horizons
Hade du nytta av den här informationen?