Deloitte

Artikel

Om Deloitte

Ett globalt nätverk av medlemsfirmor

Deloitte är varumärket under vilket tiotusentals specialister i oberoende firmor världen över levererar tjänster inom revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, förvärv, samgåenden och avyttringar, consulting samt finansiell rapportering. Alla firmor är medlemmar av Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), en brittisk juridisk person.

Varje medlemsfirma tillhandahåller tjänster inom ett bestämt geografiskt område och lyder under nationell lagstiftning och regleringar i sitt verksamhetsområde. Varje medlemsfirma är organiserad i enlighet med sina nationella lagar, regler, praxis och andra faktorer och kan komma att erbjuda tjänster inom sitt nationella område genom dotterbolag och/eller andra enheter. Alla Deloittes medlemsfirmor erbjuder inte Deloittes alla tjänster och vissa tjänster är inte tillgängliga för revisionsklienter beroende på regler och föreskrifter för revision.

DTTL och medlemsfirmorna är separata juridiska enheter som ansvarar enbart för sina egna handlingar och inte för DTTLs eller annan medlemsfirmas handlingar.  DTTL (även omnämnt som ”Deloitte Global”) genomför inte uppdrag för klienter.

Deloitte AB är ett svenskt närståendebolag till Deloitte NSE LLP som är medlemsfirma i Deloitte Touche Tohmatsu Limiteds nätverk av medlemsfirmor. För mer information om Deloitte AB, besök Om Deloitte Sverige.

Hade du nytta av den här informationen?