Artikel

Ändring i Deloittes uppdragsavtal med anledning av DAC 6

Publicerad: 2020-07-02

Mot bakgrund av implementering av Rådets direktiv (EU) 2018/822, även kallat DAC 6, i svensk rätt har Deloitte Sverige beslutat om ändring i uppdragsavtalen. Ändringen innebär att om Deloitte Sveriges uppdrag avser rådgivning som innebär att en skatteförmån uppnås genom ett så kallat rapporteringspliktigt gränsöverskridande arrangemang, får uppdragsgivaren lämna information till annan rådgivare, Skatteverket eller utländsk skattemyndighet om hur en skatteförmån kan uppnås genom det arrangemanget. Uppdragsgivaren ska informera Deloitte Sverige om en annan rådgivare har fått tillgång till innehållet i sådan rådgivning och informera de som därigenom har fått tillgång till innehållet i rådgivningen att de inte får förlita sig på det utan att först ha inhämtat Deloitte Sveriges skriftliga godkännande.

Sekretess avseende annan rådgivning är oförändrad samt att Deloitte Sveriges tystnadsplikt är oförändrad oavsett rådgivningens innehåll.

Hade du nytta av den här informationen?