Artikel

Deloitte Impact Day

En dag dedikerad åt att hjälpa andra

190 medarbetare från Deloittes avdelning Consulting och den kreativa byrån Acne avsatte den 14 juni en heldag åt pro bono-arbete för ideella organisationer under Impact Day. Initiativet resulterade i 26 lösningar för 11 organisationer och en unik möjlighet för Deloittes medarbetare att dela med sig av sin kunskap.

Impact Day är Deloittes största CSR-initiativ i Sverige. Under årets upplaga, den fjärde i raden, fick utvalda ideella organisationer hjälp med att lösa problem kopplade till verksamheten. Årets deltagare valdes ut baserat på sitt arbete enligt FN:s globala hållbarhetsmål, med specifikt fokus på Quality education och Decent work and economic growth.

– Det är fantastiskt att vi får göra skillnad tillsammans med organisationer som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål, där vi kan bidra med vår breda expertis och best practice! För mig personligen är det en hjärtefråga att få bidra med min kunskap och att hjälpa andra, säger Jolene Eklund, projektledare för årets Impact Day.

Sarah Tuhkanen, som också projektleder Impact Day, ser att dagen även har stort värde för Deloittes medarbetare.

– Impact Day ger våra konsulter möjlighet att arbeta med något de brinner lite extra för och att ge tillbaka till organisationer som sysslar med välgörenhet. De får kliva utanför sin comfort zone och arbeta med nya kollegor vilket är utvecklande, säger Sarah.
 

Får hjälp där resurser saknas

Under dagen tilldelades varje organisation ett team från Deloitte som satts samman utifrån kompetens och intresse. Bland annat fick den ideella organisationen Yennenga Progress stöd i att planera ett insamlingsevenemang som äger rum i samband med organisationens tioårsjubileum i Sverige.

– Vår organisation består av ett stort kompetensnätverk där varje inblandad bidrar med sin kunskap. Detta gör det möjligt för oss att få input till lösningar, modeller och verktyg för att uppnå de globala målen och skapa hållbara och självförsörjande samhällen i utvecklingsländer. Det här evenemanget blir ett sätt att ge tillbaka till den svenska delen av nätverket och att samla in pengar till vårt fortsatta arbete, säger Stina Berge, generalsekreterare på Yennenga.

Även Kodcentrum deltog under Impact Day och fick hjälp med kartläggning av föreningens processer och att skapa en informationsmodell - två delar som underlättar i det dagliga arbetet.

– Vi har under dagen kartlagt, strukturerat och implementerat arbetssätt som underlättar för oss i framtiden. Att få insikter och feedback från personer som är proffs på detta skapar ett stort värde för vår förening, säger Disa Jernudd, generalsekreterare på Kodcentrum.

För båda organisationerna är Impact Day ett värdefullt initiativ. Disa uttrycker att begränsade resurser inom Kodcentrum gör det svårt att hinna se över strukturer och arbetssätt. Stina menar att initiativ som Impact Day är en unik möjlighet att ta språngsteg framåt inom verksamheten.

– I Sverige är Yennenga en liten organisation och hur mycket hjälp vi kan få är avgörande för hur mycket arbete vår organisation kan genomföra. För mig blir därför denna typ av initiativ avgörande för och jag är väldigt tacksam över möjligheten, säger Stina.

F.h Jolene Eklund och Sarah Tuhkanen, projektledare för årets Impact Day

Kontakta oss

Jolene Eklund
jeklund@deloitte.se
+46 70 080 29 92

Sarah Tuhkanen
stuhkanen@deloitte.se
+46 70 080 29 05

Hade du nytta av den här informationen?