Artikel

Impact Day – en dag att ge tillbaka till samhället

Under initiativet Impact Day ägnar Deloittes avdelning Consulting en heldag åt att genom sin kompetens och drivkraft stötta ideella organisationer i deras utmaningar. I år deltog nästan 200 konsulter och elva organisationer.

Impact Day startades 2016 och har sedan dess arrangerats årligen av Deloitte. Under årets evenemang samlades nästan 200 konsulter från Consulting och Deloitte Digital för att arbeta med totalt 26 utvalda case. Till exempel fick en
organisation hjälp att förenkla sitt dagliga arbete genom att implementera metoder och tydliga processer. En annan organisation fick stöd att utveckla en
marknadsstrategi och en konkret marknadsföringsplan.

Yennenga Progress var en av organisationerna som deltog under
årets Impact Day. Organisationen bygger levande samhällen i u-länder. Genom att fokusera på utbildning, hälsa och infrastruktur har arbetet lett till minskad
fattigdom och ökad demokratisering.

När Deloitte träffade Stina Berge, generalsekreterare i Yennenga Progress, för att diskutera caset inför årets Impact Day blev det tydligt att organisationens arbete bygger på insatser av ett stort kompetensnätverk. Stina uttryckte ett behov av att ge tillbaka till nätverket och uppmuntra ett fortsatt viktigt arbete.

– Vårt kompetensnätverk ger oss input till lösningar, modeller och verktyg för att uppnå de globala målen och skapa hållbara och självförsörjande samhällen i utvecklingsländer. I Sverige är Yennenga en liten organisation och mängden hjälp vi kan få är avgörande för hur mycket arbete vår
organisation kan genomföra, säger Stina.

Under årets Impact Day hjälpte en grupp konsulter Stina med att planera ett
tioårsjubileum för att tacka de parter som hjälpt organisationen. Utöver att
tacka nätverket planerades ett insamlingsmoment för att stödja Yennengas arbete ytterligare.

– Deloitte hjälpte oss med alla aspekter av evenemanget, från att planera
insamlingsmomentet till bordsplacering. För mig är denna typ av initiativ avgörande och jag är väldigt tacksam över möjligheten, säger Stina.

Läs mer om året som gått

Ta del av nyckeltal och hur Deloitte arbetat inom olika områden under det gånga året.

Läs mer om FY18/19
Hade du nytta av den här informationen?