Deloitte Insights

Fjärde industrirevolutionen är här

Få företagsledare redo att dra nytta av digitaliseringens möjligheter

Få företagsledare är redo att fullt ut nyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Det visar Deloittes rapport "The Fourth Industrial Revolution is here – are you ready?" som släpptes den 22 januari 2018 under World Economic Forum i Davos.

Industry 4.0, eller ”den fjärde industriella revolutionen", avser den utveckling vi nu ser där en mängd fysiska och digital teknologier, bland annat analytics, artificiell intelligens, kognitiva teknologier och Internet of Things (IoT), sammanflätas för att effektivisera företag, öka produktivitet och skapa nya affärsmodeller. Rapporten visar att få företag anser sig vara tillräckligt förberedda för att dra nytta av de nya teknologierna. Detta trots att många företagsledare ser väldigt positivt på digitaliseringens potentiella effekter.

  • Endast 14 procent av undersökningens respondenter är mycket säkra på att deras organisationer är förberedda på att kunna dra nytta av Industry 4.0 och dess förändringar.
  • En fjärdedel av ledarna i undersökningen tror att de har den sammansatta kompetens som behövs inför framtiden. Detta trots att 84 procent menar att de gör allt för att få rätt arbetskraft för Industry 4.0.

Läs fler artiklar på temat Industry 4.0 i Deloitte Review issue 22 >

Industry 4.0 Readiness report
Hade du nytta av den här informationen?