Deloitte Millennial Survey 2018

Artikel

Millennials och Generation Z: Med ansvarstagande och åtgärder i fokus

Deloitte 2021 Millennial and Gen Z survey

Millennials och Generation Z har vuxit upp med onlineplattformar och sociala medier som gett dem förmågan och makten att dela sina åsikter, påverka andra och ifrågasätta myndigheter på nya sätt. Detta har format deras världssyn, värderingar och beteenden.

Sammanfattning

Deloittes ”Millennial Survey” lyfter fram hur tillfreds Millennials och Generation Z är med företagets roll i samhället. Årets undersökning följer även upp frågor relaterade till pandemin, inklusive dess effekt på respondenternas beteenden, stressnivå och åsikter. Den gräver även djupare i de problem som spelar stor roll för dessa generationer, så som miljö och klimat, social jämlikhet och diskriminering.

Årets undersökning visar tydligt att Millennials och Gen Z inte bara är motståndskraftiga – de ställer också höga krav på sig själva och andra att ta sitt ansvar. De är mest sannolika att stå upp mot rasism och sexism, och undvika företag och arbetsgivare vars handlingar strider mot deras personliga värderingar. Naturligtvis är det en generalisering – men Millennials och Gen Zs tycks mer uthålliga och troliga att ifrågasätta. Dessa generationer tror på individens makt att skapa förändring. Även om de vill att institutioner gör mer och uppmanar till regeringens ingripande, anammar de också personligt ansvar. Deras inställning till allt från pandemi till social rättvisa har verkliga konsekvenser för arbetsgivare, handel liksom andra organisationer och institutioner.

Nyckeltrender

  • Hälsa och anställning har klättrat i listan över de viktigaste frågorna, men Millennials och Gen Z är fortfarande djupt oroade över klimatförändringar och miljö.
  • Psykisk hälsa: Stigmat kring psykisk ohälsa, särskilt på arbetsplatser, kvarstår.
  • Stress har återgått till nivåerna före pandemin, med mer än 41% av Millennials och 46% av Gen Zs säger att de känner sig stressade hela eller mestadels av tiden.
  • Företagens påverkan på samhället fortsätter minska enligt trenden de senaste åren. Något färre än hälften av Millennials och Gen Zs tycker att företagen har en positiv påverkan på samhället.
  • Tillgångar och inkomst: Dessa generationer är mycket bekymrade vad gäller omfattningen av välstånd och inkomstjämställdhet.
  • Systematisk rasism: Fler än hälften av Millennials och Gen Z ser systemisk rasism som mycket eller ganska utbredd i samhället.

 

Vill du veta mer? Ladda ner den fullständiga rapporten för fler och djupare insikter.

Deloittes Millennial Survey 2021, den tionde i raden, undersöker Millennials och Generation Z:s tankar om samhälle, arbete och företag. Årets rapport är baserad på 22 928 svar (14 655 svar från millennials, 8 273 svar från generation z) i 45 olika länder. Svaren samlades in mellan 8 januari och 18 februari 2021.

Med Millennials åsyftas generationen född mellan januari 1983 och december 1994. Med Gen Z åsyftas generationen född mellan januari 1995 och december 2002.

Få fler insikter inom Human Capital

Hur kan arbetskraft, organisation och HR förändras för att skapa värde för anställda och vilka trender kommer att prägla arbetslivet de kommande åren? Ta del av insikter inom Human Capital.

 

Hade du nytta av den här informationen?