Deloitte Millennial Survey 2017

Artikel

Deloitte Millennial Survey 2017

Millennial-generationen ger sin syn på näringsliv, samhälle och arbetsliv 

Förra året tycktes många Millennials planera för att lämna sin arbetsgivare. Tolv månader senare, efter de stora politiska och sociala händelser som präglat 2016, har ambitionen ändrats. Det visar den sjätte upplagan av Deloittes globala Millennial Survey. Unga yrkesarbetande säger nu att de är mindre benägna att lämna tryggheten i sina jobb, är mer oroliga för osäkerhet på grund av konflikter och ser negativt på sina egna framtidsutsikter och utveckligen i deras länder. I synnerhet gäller detta västvärlden. Insikterna baseras på svar från nästan 8000 millennials i 30 länder under september 2016.

Läs mer om Deloittes globala undersökning här >

Den nordiska rapporten

Den nordiska rapporten undersöker skillnaderna mellan Millennials i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Den bygger på drygt 1200 svar som samlades in under januari 2017. Det går att utläsa en del skillnader, både mellan Millennials i de nordiska länderna men framför allt mellan de nordiska respondenterna och resten av världen.

I rapporten svarar Millennials på frågor om sin egen och företagens roll i samhället. De ger sin syn på utvecklingen av ekonomin och samhället, vilka frågor de känner störst oro för och hur de kan och bör lösas. Gör företag och institutioner vad de kan?

De ger också sin syn på framtidens arbetsmarknad och hur de helst vill vara anställda. Vilken påverkan får automatisering på jobb och framtidsutsikter och vad innebär Generations Z:s intåg på arbetsmarknaden för de som redan är där?

Den svenska rapporten

I den svenska rapporten hittar du information och grafer om hur svenska Millennials svarat, jämfört med det globala resultatet.

Hade du nytta av den här informationen?