Artikel

Morning call

Webbinarieserie om svensk ekonomi i en ny värld

Pandemin har vänt världsekonomin upp och ner. Många länder har främjat nationella intressen och globaliseringen har delvis gått i baklås. Europasamarbetet knakar i fogarna och USA backar från rollen som världspolis. Samtidigt påskyndas digitaliseringen. I formatet Morning call bjuder Deloitte och nyhetsmagasinet Fokus in till en serie samtal där nationella och internationella experter försöker reda ut dessa frågor.

Call #12 – Konjunkturen i de svarta svanarnas tid

Webbinariet arrangerades 24 maj

På väg in i sommaren 2022 präglas den svenska och världsekonomin av osäkerhet. Trots två års pandemi med nedstängningar och många branscher i kris, kom världsekonomin ut ur krisen snarast överhettad. Inflationen är mycket hög, något som experterna menade på tillfälliga flaskhalsar, men den håller i sig och lönerna stiger snabbt. I flera undersökningar lyfts kompetensbrist som företagens största risk just nu och i närtid, samtidigt som arbetslösheten är hög. Centralbankerna höjer räntorna medan ekonomerna skruvar ner tillväxtprognoserna. Lägg till det kriget i Ukraina och dess konsekvenser, samt att pandemin är långt ifrån över, inte minst i Kina som fortsätter med nollpolicy och nedstängningar.

Går det att göra en rimlig bedömning av var vi befinner oss på konjunkturcykeln? Det finns ingen risk för stagflation säger experterna. Har de fel igen?

Medverkande:
Laura Hartman, Chefekonom på Landsorganisationen i Sverige
Mats Kinnwall, Chefekonom på Teknikföretagen
Robert Bergqvist, Seniorekonom på SEB

Call #11 – Ukraina och världsmaktsordningen

Webbinariet arrangerades 8 april

Ryssland har invaderat Ukraina, med enormt mänskligt lidande som följd. Väst har svarat unisont med skarpa sanktioner mot Ryssland samt monetära och militära bidrag till Ukraina.

Hur ser de långsiktiga konsekvenserna ut för världsmaktsordningen under andra hälften av 20-talet och i förlängningen för Sverige? Vi har täta handelsrelationer till både Kina och USA samt Ryssland som politisk och militär stormakt i närområdet. Hur ska Sverige sörja både för nationell säkerhet och konkurrenskraft?

Medverkande:
Mikael Odenberg – Moderat politiker och f d försvarsminister
Johan Wiktorin – Co-founder INTIL
Helena Saxon – CFO Investor

Call #10 – Inflationen är tillbaka. Klarar vi högre räntor?

Webbinariet arrangerades 15 februari

Inflationen i USA nådde 7 procent i årstakt i december – den högsta nivån på 40 år. I Sverige är takten lägre – 4,1 procent i december – men det är likväl den högsta på 30 år. I höstas trodde experterna att uppgången var tillfällig och skulle försvinna när produktion och logistikkedjor normaliserades efter pandemin, men allt mer talar för att perioden med låg inflation och låga räntor går mot sitt slut. Den amerikanska centralbanken Fed räknar exempelvis med att höja räntan tre gånger i år. Och även Riksbanken spås börja skruva upp styrräntan efter hand.

Vad betyder det för företag, hushåll och samhället? Hur väl rustade är vi för högre räntor?

Medverkande:
Ian Stewart, Chief Economist på Deloitte
Martin Flodén, Vice riksbankschef
Christina Nyman, Chef Ekonomisk Analys och Chefsekonom på Handelsbanken
Ilija Batljan, VD på SBB

Call #9 – Framtidens energiförsörjning

Webbinariet arrangerades 23 november

Elpriset skenar – i några elområden i Sverige är uppgången över 200 procent. Det finns flera orsaker; bland annat ovanligt lite vind i nordvästra Europa på sistone och otillräckliga kraftnät. Går man längre tillbaka har även bland annat nedstängd kärnkraft i Tyskland och Sverige haft betydelse.

Samtidigt har priset på naturgas och olja stigit dramtiskt. Och inom några år öppnar åtminstone tre mycket elintensiva industrier i Norrland. Enligt vissa uppskattningar kan deras samlade energibehov bli lika stort som Sveriges totala produktion idag.

Klarar vi framtidens energiförsörjning? Hur? Kan den verkligen vara fossilfri? Och vad händer med priserna? Vad får det för konsekvenser på svensk konkurrenskraft?

Medverkande:

Per Eckemark, Divisionschef Nät på Svenska Kraftnät
Niklas Johansson, Direktör Kommunikation och Klimat på LKAB
Lina Bertling Tjernberg, Professor i elkraftnät vid KTH

#8 – Pandekonomin – var står vi, vart går vi?

Webbinariet arrangerades 21 september

Världsekonomin är på väg att öppna upp efter en omtumlande period. Arbetslösheten, som ökade snabbt förra våren, har vänt ner på många håll. I Sverige råder arbetskraftsbrist inom många sektorer samtidigt som komponentbrist tvingar industrier att bromsa produktionen. Och priset på fastigheter och aktier ligger på rekordnivåer efter kraftiga uppgångar.

Men många länder är också djupt skuldsatta efter massiva stödåtgärder. I USA är inflationen tillbaka (5,4% i årstakt i juli). Somliga ekonomer varnar nu för hotande stagflation, alltså låg tillväxt i förening med hög arbetslöshet.

Hur går det för Sverige idag? Och för företagen? Hur har de påverkats av pandemin? Vad händer framöver? Går vi mot ljusare tider eller har ett hot ersatts av ett annat?

Medverkande:

Klas Eklund, senior adviser Mannheimer Swartling
Jens Henriksson, vd Swedbank
Annika Winsth, chefekonom Nordea

# 7 – Morning Call #7 – Likviditetsfällan. När pengar är för billiga, då är goda råd dyra.

Webbinariet arrangerades 27 maj

Centralbanker och regeringar genomför sedan tio år ett fullskaleexperiment genom att pumpa upp penningmängden i världen till astronomiska nivåer. Enligt skolboken borde det ha skapat hög inflation, men pengarna har inte gått via löntagare till konsumtion utan istället stannat i det finansiella systemet och placerats i tillgångar.

Hur länge kan detta fortsätta? Vad händer när sedelpressarna stannar och/eller räntorna normaliseras? Kan luften pysa ur ballongen? Kommer det ske långsamt, eller slutar det med en krasch?

#6 – Hållbart näringsliv. Vill vi? Kan vi? Törs vi?

Webbinariet arrangerades 22 april

Hållbarhetsfrågorna har stått högt på agendan i Sverige under lång tid.  Även för näringslivet är ämnet centralt och en självklarhet i styrelserummen. Men nu är det dags att gå från strategi och teori till praktisk handling i stor skala. Inom EU pågår just nu arbetet med den så kallade taxonomin, ett regelverk för finanssektorn som definierar vilka industriella aktiviteter som ska klassas som gröna. 

Hur långt har svenska företag kommit i sitt hållbarhetsarbete? Tänker EU rätt med den nya taxonomin? Hur kommer den märkas för oss i Sverige – både privatpersoner och företag?

Medverkande

Marie Baumgarts, Chef Regulatory Affairs and Sustainability Office på SEB
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet
Carl-Erik Lagercrantz, VD Vargas holding

#5 – Jämställdhet och innovationsklimat. Vad är hönan och vad är ägget?

Webbinariet arrangerades 8 mars

När Deloitte i november släppte sin årliga Fast 50-lista över Sveriges snabbast växande teknikföretag, visade det sig att endast ett av dessa 50 företag leds av en kvinnlig vd. Är det skillnad i mäns och kvinnors syn på innovation och företagande? varför är just innovationstunga tillväxtbolag i hög grad ledda av män? Vilka strukturella hinder har skapat detta glapp i svenskt näringsliv? Vad kan göras för att förändra detta?

Medverkande
Katrine Marçal, författare och journalist
Stina Ehrensvärd, grundare och vd för Yubico
Anne Lidgard, Director, Senior Advisor på Vinnova

#4 – Sverige och Kina. Relation: ”It’s complicated”

Webbinariet arrangerades 18 februari

Kinas roll på världsscenen blir alltmer framträdande och kan potentiellt redan 2028 gå om USA som världens största ekonomi. Samtidigt fortsätter Kina att kränka mänskliga rättigheter och bryta mot internationella handelsregler. Uppfattningen att den kinesiska regimen bedriver omfattande spioneri i omvärlden är stark och hörs inte minst i Sverige. Vilken roll kommer Kina att spela i världen framöver? Hur förändras maktbalansen efter pandemin? Är det politiska systemet hållbart? Hur ska vi se på vår komplicerade relation med Kina?

Medverkande 
Mats Harborn, President Scania China Group 
Kristina Sandklef, Senior Kinarådgivare på Consilio International
Joakim Abeleen, Trade and Invest Commissioner & Market Area Director för Kina

#3 Sverige och Europa. Relationer i oredans tid.

Webbinariet arrangerades 8 december. Se inspelning nedan.

Storbritannien går mot en hård Brexit. Polariseringen mellan Öst- och Västeuropa tilltar. Covid-19 har tydligt visat att när det tryter sätter varje land sina egna intressen främst. Hur påverkar detta svenska företag och deras internationella verksamhetsstrategier? Innebär detta slutet för EU-samarbetet eller kan Europa och svenska företag rent av gå stärkta ur krisen?

Medverkande:
Frank Kurt Claude Belfrage, diplomat fd ambassadör och kabinettssekreterare
Cecilia Malmström, gästprofessor vid Göteborgs Handelshögskola och före detta EU-kommissionär
Jan-Olof Jacke, vd Svenskt näringsliv

#2 - Valet i USA är över. Vart går vi nu?

Webbinariet arrangerades 12 november. Se inspelning nedan.

Presidentvalet i USA är över och landet står inför en rad utmaningar.  Coronaviruset ska bekämpas, arbetslösheten är hög, budgetunderskottet skenar och klyftan mellan demokrater och republikaner tycks djupare än någonsin. Hur ska problemen hanteras? Och hur påverkas vi här i Sverige och svenska företag? 

Medverkande:
Fredrik Reinfeldt, föreläsare, författare och före detta politiker
Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Ylva Berg, vd Business Sweden

#1 - Sverige och krisen. Var är vi, vart ska vi?

Webbinariet arrangerades 30 september. Se inspelning nedan.

Vad händer med Sveriges tillväxt och arbetslöshet? Hur väl klarar svenska företag omställningen? Politikerna har gjort mycket. Men har de gjort rätt? Och kan de göra mer? I den första delen av Morning call lyfter vi blicken och pratar om var vi står och vägen framåt.

Medverkande:
Klas Eklund, ordförande Omstartskommissionen, ekonom och författare
Georgi Ganev, vd Kinnevik AB
Jens Henriksson, VD och koncernchef Swedbank
Annika Winsth, chefekonom Nordea

Hade du nytta av den här informationen?