Artikel

Morning call

Webbinarieserie om svensk ekonomi i en ny värld

Pandemin har vänt världsekonomin upp och ner. Många länder har främjat nationella intressen och globaliseringen har delvis gått i baklås. Europasamarbetet knakar i fogarna och USA backar från rollen som världspolis. Samtidigt påskyndas digitaliseringen. I formatet Morning call bjuder Deloitte och nyhetsmagasinet Fokus in till en serie samtal där nationella och internationella experter försöker reda ut dessa frågor.

Morning Call #23 - Globalism i en protektionistisk värld

Webbinariet arrangerades 22 maj 2024

Internationell handel har varit en motor för globalt välstånd sedan Berlinmurens fall. Men de senaste åren har nya handelshinder införts och tillväxttakten i kommersen mattats av. Parallellt tappar EU i konkurrenskraft jämfört med USA och Kina. Hur ska Europa bemöta detta? Ska vi fortsätta på den inhemska vägen med frihandel som bas? Eller bör Europa införa nya handelshinder? Behövs en Europeisk motsvarighet till IRA för att skydda Europas intressen? Och gör utfallet i EU-valet någon skillnad?

Medverkande:
Daniel Suhonen, Debattör, författare och chef för den fackföreningsägda tankesmedjan Katalys
Johan Norberg, Debattör, författare och frihandelsvän
Ylva Berg, Styrelseordförande på Magstrom

Morning Call #22 - Vad har vi för glädje av AI idag?

Webbinariet arrangerades 21 mars 2024

Förra våren drog en AI-hajp över världen efter lanseringen av AI-verktyget Chat GPT. Till en början handlade det mest om nyfikenhet och lovord. Var står den artificiella intelligensen idag? Vad kan verktygen göra för oss? Hur används de av företagen konkret i verksamheten? Och hur skiljer sig det jämfört med ett år sedan? Och är hoten avvärjda?

Medverkande:
Johanna Bergman, Head of Strategy på AI Sweden
Jonas Beskow, professor KTH, Institutionen för intelligenta system
Mathias Sundin, grundare Warp Institute, medlem av regeringens AI-kommission och f d riksdagsledamot (L)

Morning Call #21 - Sverige 2024 - på spaning efter ljus i tunneln

Webbinariet arrangerades 15 februari 2024

Under 2023 har nyhetsrapporteringen dominerats av dystra ämnen som krig, gängkonflikter, inflation och räntehöjningar samt en försvagad konjunktur. Nu i början på 2024 befinner sig Sverige officiellt i recession. Så åt vilket håll kommer pilarna peka under 2024?

Medverkande:
Albin Kainelainen, Generaldirektör Konjunkturinstitutet
Patricia Hedelius, Kapitalförvaltare på AMF
Stefan Ränk, VD Einar Mattson AB

Morning Call #20 - En multipolär världsekonomi

Webbinariet arrangerades 14 november 2023

För två år sedan gick pandemin mot sitt slut och världen såg på framtiden med förnyad tillförsikt. Istället kom inflationsspöket på besök, som inte hade synts på decennier. Sedan invaderade Putins Ryssland Ukraina, energipriserna skenade och centralbankerna fick panik. Epoken med noll- eller minusränta och penningpolitiska stimulanser fick ett tvärt slut. Nu verkar inflationen stabiliserats eller vara på väg ned på de flesta håll, men bortsett från det är världsekonomin väldigt splittrad.

Medverkande:
Annika Winsth, Chefekonom på Nordea
Elisabet Kopelman, USA-expert på SEB
Frédéric Cho, Kinaexpert

Morning Call #19 - Läget i techsektorn

Webbinariet arrangerades 4 oktober 2023

Alla kan berättelsen om tech-branschen i Sverige. Den om hur bolag som Skype, Spotify, Mojang och Klarna växte till unicorns och tog sig an världen. Hur ser en uppdaterad berättelse om den svenska tech-sektorn ut? Finns det kapital att tillgå? Har vi fler svenska unicorns på gång? Lockar tech-företagen fortfarande talangerna? Eller är gräset grönare någon annanstans i världen?

Medverkande:
Johanna Rydén, Director på Private Equity-fonden Verdane
Shadi Bitar, Vd och grundare i streamingtjänsten Nextory
Per Brilioth, Vd for investmentbolaget VNV Global

Morning Call #18 - En vision för ett land

Webbinariet arrangerades 13 juni 2023

Det är de många utmaningarnas tid för Sverige och världen – skolan, klimatet, energiförsörjningen, kriminaliteten, utanförskapet, hushållens belåning och säkerhetsläget är några. Finns det en plats för en vision om framtiden? Ett samtal om var Sverige är 2050?

Medverkande:
John Hassler, Professor i makroekonomi, Stockholms Universitet
Annika Winsth, Chefekonom Nordea
Henrik von Sydow, Omvärldsstrateg vid Carnegie och fd riksdagsledamot (M)

Morning Call #17 - AI och lågkonjunkturen

Webbinariet arrangerades 3 maj 2023

Våren 2023 är artificiell intelligens (AI) på allas läppar. Verktygen kan göra allt från att ta en amerikansk juristexamen, skriva uppsatser i biologi, hitta tidiga stadier av cancer eller skapa konst och hitta på en godnattsaga. Många års diskussioner om möjligheterna med AI har på väldigt kort tid blivit levandegjorda och väcker frågor om hur företag, jobb och samhälle kommer att påverkas.

Sverige spås enligt regeringen befinna sig i lågkonjunktur under hela detta och de närmaste två åren. Har AI förändrat förutsättningarna för den här lågkonjunkturen och den kommande återhämtningen?

Medverkande:
Jussi Karlgren, Docent inom språkteknologi och forskare vid Silo AI
Christian Smith, Associate professor inom robotik, perception & lärande
Anne Lidgard, Senior Advisor på Vinnova

Morning Call #16 – Norrland – ett grönt Klondyke?

Webbinariet arrangerades 15 mars 2023

Det råder expansionsyra i Norrland. Nya företag som Northvolt, Hybrit och H2 Green Steel etablerar sig och står inte bara för ny-industrialisering, tillväxt och jobb utan representerar också grön omställning och framsteg. Därtill har LKAB hittat Europas största fynd av sällsynta jordartsmetaller (REM).

Den goda tillgången till grön el i norra delarna av landet, och den höga innovationsförmågan inom svensk industrin, bygger för en ny era där Sverige kan ta en tätposition i den gröna omställningen och där Norrland blomstrar som en konsekvens med tillväxt och jobb. Men kommer jätteprojekten att lyckas? Finns framtidens jobb i norr? Blir REM en strategisk maktfaktor för Sverige?

Medverkande:
Per Bolund, språkrör i Miljöpartiet och f.d. Klimat- och miljöminister
Annika Roos, VD Jernkontoret 
Magnus Henrekson, professor i Nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning
Maria Sunér, VD Svemin

Morning Call #15 – Finanskris eller konjunkturbris?

Webbinariet arrangerades 29 november 2022

Samtidigt som konjunkturen är på väg ner fortsätter Riksbanken höja räntan för att parera den höga inflationen. Alla finanskriser börjar med en fastighetskris, brukar det sägas, och just nu skälver den svenska fastighetssektorn. Några av landets största aktörer är i blåsväder samtidigt som bygginvesteringarna rasar.


Stirrar vi en finanskris i vitögat, eller blir det här i slutändan ”bara” en välkommen konjunkturavmattning efter år av överstimulanser i Sverige och världen?

Medverkande:
Christina Nyman, Chef Ekonomisk Analys och Chefsekonom på Svenska Handelsbanken
Günther Mårder, VD Företagarna
Staffan Salén, VD Salenia och styrelseproffs

Morning Call #14 – Imorgon är en annan dag, eller?

Webbinariet arrangerades 26 oktober 2022

En ny regering är på plats, med det omfattande Tidöavtalet som grund. Men lågkonjunkturen bankar på porten. Tillväxten blir negativ nästa år, enligt experterna. Inflationen är tvåsiffrig, arbetslösheten väntas öka och en energikris hotar. Och på andra sidan Östersjön finns Putin som blir allt mer oberäknelig…

Hur väl rustat är Sverige för en lågkonjunktur? Hur påverkas Sverige och svenska företag av utvecklingen i omvärlden? Kan den nya regeringen kunna parera hoten? Är Tidöavtalet byggt på önsketänkande eller anpassat efter verklighetens utmaningar? Vad spelar det nya säkerhetsläget för roll?

Medverkande:
Liv Forhaug, vd Martin & Servera
Henrik von Sydow, omvärldsstrateg Carnegie och tidigare riksdagsman (M)
Pär Magnusson, räntestrateg Swedbank

Morning Call #13 – Hur robusta är Europas enhörningar?

Webbinariet arrangerades 6 september 2022

Klarna, Spotify och Storytel är bara några exempel på techbolag vars värde har kollapsat de senaste månaderna. I flera fall har värderingarna fallit med över 70 procent. Företag som tidigare haft tillväxt som främsta mål, minskar personalstyrkan och drar ner på takten, med ambitionen att vända röda siffror till svarta.

Vad händer när bolagens kassor sinar samtidigt som riskkapitalisterna drar i bromsen? Hur starka står de svenska techbolagen? Fungerar den underliggande verksamheten? Klarar de sig med det kapital de har i kassan? Går det att ta in nytt? Och vilka är de långsiktiga effekterna av riskkapitalbolag som först öser pengar över företag och sedan skruvar åt kranen halvvägs in i resan?

Medverkande:
Aurore Belfrage, Co-founder av SusTechable
Eirik Winter, Nordenchef för BNP Paribas
Fredrik Arnander, Ordförande i Co-native (och tech-investerare)

Morning Call #12 – Konjunkturen i de svarta svanarnas tid

Webbinariet arrangerades 24 maj 2022

På väg in i sommaren 2022 präglas den svenska och världsekonomin av osäkerhet. Trots två års pandemi med nedstängningar och många branscher i kris, kom världsekonomin ut ur krisen snarast överhettad. Inflationen är mycket hög, något som experterna menade på tillfälliga flaskhalsar, men den håller i sig och lönerna stiger snabbt. I flera undersökningar lyfts kompetensbrist som företagens största risk just nu och i närtid, samtidigt som arbetslösheten är hög. Centralbankerna höjer räntorna medan ekonomerna skruvar ner tillväxtprognoserna. Lägg till det kriget i Ukraina och dess konsekvenser, samt att pandemin är långt ifrån över, inte minst i Kina som fortsätter med nollpolicy och nedstängningar.

Går det att göra en rimlig bedömning av var vi befinner oss på konjunkturcykeln? Det finns ingen risk för stagflation säger experterna. Har de fel igen?

Medverkande:
Laura Hartman, Chefekonom på Landsorganisationen i Sverige
Mats Kinnwall, Chefekonom på Teknikföretagen
Robert Bergqvist, Seniorekonom på SEB

Morning Call #11 – Ukraina och världsmaktsordningen

Webbinariet arrangerades 8 april 2022

Ryssland har invaderat Ukraina, med enormt mänskligt lidande som följd. Väst har svarat unisont med skarpa sanktioner mot Ryssland samt monetära och militära bidrag till Ukraina.

Hur ser de långsiktiga konsekvenserna ut för världsmaktsordningen under andra hälften av 20-talet och i förlängningen för Sverige? Vi har täta handelsrelationer till både Kina och USA samt Ryssland som politisk och militär stormakt i närområdet. Hur ska Sverige sörja både för nationell säkerhet och konkurrenskraft?

Medverkande:
Mikael Odenberg – Moderat politiker och f d försvarsminister
Johan Wiktorin – Co-founder INTIL
Helena Saxon – CFO Investor

Morning Call #10 – Inflationen är tillbaka. Klarar vi högre räntor?

Webbinariet arrangerades 15 februari 2022

Inflationen i USA nådde 7 procent i årstakt i december – den högsta nivån på 40 år. I Sverige är takten lägre – 4,1 procent i december – men det är likväl den högsta på 30 år. I höstas trodde experterna att uppgången var tillfällig och skulle försvinna när produktion och logistikkedjor normaliserades efter pandemin, men allt mer talar för att perioden med låg inflation och låga räntor går mot sitt slut. Den amerikanska centralbanken Fed räknar exempelvis med att höja räntan tre gånger i år. Och även Riksbanken spås börja skruva upp styrräntan efter hand.

Vad betyder det för företag, hushåll och samhället? Hur väl rustade är vi för högre räntor?

Medverkande:
Ian Stewart, Chief Economist på Deloitte
Martin Flodén, Vice riksbankschef
Christina Nyman, Chef Ekonomisk Analys och Chefsekonom på Handelsbanken
Ilija Batljan, VD på SBB

Morning Call #9 – Framtidens energiförsörjning

Webbinariet arrangerades 23 november 2021

Elpriset skenar – i några elområden i Sverige är uppgången över 200 procent. Det finns flera orsaker; bland annat ovanligt lite vind i nordvästra Europa på sistone och otillräckliga kraftnät. Går man längre tillbaka har även bland annat nedstängd kärnkraft i Tyskland och Sverige haft betydelse.

Samtidigt har priset på naturgas och olja stigit dramtiskt. Och inom några år öppnar åtminstone tre mycket elintensiva industrier i Norrland. Enligt vissa uppskattningar kan deras samlade energibehov bli lika stort som Sveriges totala produktion idag.

Klarar vi framtidens energiförsörjning? Hur? Kan den verkligen vara fossilfri? Och vad händer med priserna? Vad får det för konsekvenser på svensk konkurrenskraft?

Medverkande:

Per Eckemark, Divisionschef Nät på Svenska Kraftnät
Niklas Johansson, Direktör Kommunikation och Klimat på LKAB
Lina Bertling Tjernberg, Professor i elkraftnät vid KTH

Morning Call #8 – Pandekonomin – var står vi, vart går vi?

Webbinariet arrangerades 21 september 2021

Världsekonomin är på väg att öppna upp efter en omtumlande period. Arbetslösheten, som ökade snabbt förra våren, har vänt ner på många håll. I Sverige råder arbetskraftsbrist inom många sektorer samtidigt som komponentbrist tvingar industrier att bromsa produktionen. Och priset på fastigheter och aktier ligger på rekordnivåer efter kraftiga uppgångar.

Men många länder är också djupt skuldsatta efter massiva stödåtgärder. I USA är inflationen tillbaka (5,4% i årstakt i juli). Somliga ekonomer varnar nu för hotande stagflation, alltså låg tillväxt i förening med hög arbetslöshet.

Hur går det för Sverige idag? Och för företagen? Hur har de påverkats av pandemin? Vad händer framöver? Går vi mot ljusare tider eller har ett hot ersatts av ett annat?

Medverkande:

Klas Eklund, senior adviser Mannheimer Swartling
Jens Henriksson, vd Swedbank
Annika Winsth, chefekonom Nordea

Morning Call #7 – Likviditetsfällan. När pengar är för billiga, då är goda råd dyra.

Webbinariet arrangerades 27 maj 2021

Centralbanker och regeringar genomför sedan tio år ett fullskaleexperiment genom att pumpa upp penningmängden i världen till astronomiska nivåer. Enligt skolboken borde det ha skapat hög inflation, men pengarna har inte gått via löntagare till konsumtion utan istället stannat i det finansiella systemet och placerats i tillgångar.

Hur länge kan detta fortsätta? Vad händer när sedelpressarna stannar och/eller räntorna normaliseras? Kan luften pysa ur ballongen? Kommer det ske långsamt, eller slutar det med en krasch?

Morning Call #6 – Hållbart näringsliv. Vill vi? Kan vi? Törs vi?

Webbinariet arrangerades 22 april 2021

Hållbarhetsfrågorna har stått högt på agendan i Sverige under lång tid.  Även för näringslivet är ämnet centralt och en självklarhet i styrelserummen. Men nu är det dags att gå från strategi och teori till praktisk handling i stor skala. Inom EU pågår just nu arbetet med den så kallade taxonomin, ett regelverk för finanssektorn som definierar vilka industriella aktiviteter som ska klassas som gröna. 

Hur långt har svenska företag kommit i sitt hållbarhetsarbete? Tänker EU rätt med den nya taxonomin? Hur kommer den märkas för oss i Sverige – både privatpersoner och företag?

Medverkande

Marie Baumgarts, Chef Regulatory Affairs and Sustainability Office på SEB
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet
Carl-Erik Lagercrantz, VD Vargas holding

Morning Call #5 – Jämställdhet och innovationsklimat. Vad är hönan och vad är ägget?

Webbinariet arrangerades 8 mars 2021

När Deloitte i november släppte sin årliga Fast 50-lista över Sveriges snabbast växande teknikföretag, visade det sig att endast ett av dessa 50 företag leds av en kvinnlig vd. Är det skillnad i mäns och kvinnors syn på innovation och företagande? varför är just innovationstunga tillväxtbolag i hög grad ledda av män? Vilka strukturella hinder har skapat detta glapp i svenskt näringsliv? Vad kan göras för att förändra detta?

Medverkande
Katrine Marçal, författare och journalist
Stina Ehrensvärd, grundare och vd för Yubico
Anne Lidgard, Director, Senior Advisor på Vinnova

Morning Call #4 – Sverige och Kina. Relation: ”It’s complicated”

Webbinariet arrangerades 18 februari 2021

Kinas roll på världsscenen blir alltmer framträdande och kan potentiellt redan 2028 gå om USA som världens största ekonomi. Samtidigt fortsätter Kina att kränka mänskliga rättigheter och bryta mot internationella handelsregler. Uppfattningen att den kinesiska regimen bedriver omfattande spioneri i omvärlden är stark och hörs inte minst i Sverige. Vilken roll kommer Kina att spela i världen framöver? Hur förändras maktbalansen efter pandemin? Är det politiska systemet hållbart? Hur ska vi se på vår komplicerade relation med Kina?

Medverkande 
Mats Harborn, President Scania China Group 
Kristina Sandklef, Senior Kinarådgivare på Consilio International
Joakim Abeleen, Trade and Invest Commissioner & Market Area Director för Kina

Morning Call #3 - Sverige och Europa. Relationer i oredans tid.

Webbinariet arrangerades 8 december 2020

Storbritannien går mot en hård Brexit. Polariseringen mellan Öst- och Västeuropa tilltar. Covid-19 har tydligt visat att när det tryter sätter varje land sina egna intressen främst. Hur påverkar detta svenska företag och deras internationella verksamhetsstrategier? Innebär detta slutet för EU-samarbetet eller kan Europa och svenska företag rent av gå stärkta ur krisen?

Medverkande:
Frank Kurt Claude Belfrage, diplomat fd ambassadör och kabinettssekreterare
Cecilia Malmström, gästprofessor vid Göteborgs Handelshögskola och före detta EU-kommissionär
Jan-Olof Jacke, vd Svenskt näringsliv

Morning Call #2 - Valet i USA är över. Vart går vi nu?

Webbinariet arrangerades 12 november 2020

Presidentvalet i USA är över och landet står inför en rad utmaningar.  Coronaviruset ska bekämpas, arbetslösheten är hög, budgetunderskottet skenar och klyftan mellan demokrater och republikaner tycks djupare än någonsin. Hur ska problemen hanteras? Och hur påverkas vi här i Sverige och svenska företag? 

Medverkande:
Fredrik Reinfeldt, föreläsare, författare och före detta politiker
Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Ylva Berg, vd Business Sweden

Morning Call #1 - Sverige och krisen. Var är vi, vart ska vi?

Webbinariet arrangerades 30 september 2020

Vad händer med Sveriges tillväxt och arbetslöshet? Hur väl klarar svenska företag omställningen? Politikerna har gjort mycket. Men har de gjort rätt? Och kan de göra mer? I den första delen av Morning call lyfter vi blicken och pratar om var vi står och vägen framåt.

Medverkande:
Klas Eklund, ordförande Omstartskommissionen, ekonom och författare
Georgi Ganev, vd Kinnevik AB
Jens Henriksson, VD och koncernchef Swedbank
Annika Winsth, chefekonom Nordea

Hade du nytta av den här informationen?