Artikel

Pro bono-arbete för ett Sverige utan självmord

Suicide Zero

I Sverige tar varje år omkring 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. Den ideella organisationen Suicide Zero arbetar med att lyfta frågan kring suicidprevention, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap för ett samhälle utan självmord. I dagsläget ser organisationen över en regional expansionsplan för att utöka det politiska påverkansarbetet från sju regioner till alla Sveriges 21 regioner. Genom Deloittes interna pro bono-initiativ Impact Every Day, kan vi hjälpa till att kartlägga möjligheterna för Suicide Zero att vara rikstäckande och bidra till en positiv utveckling i samhället. Nedan berättar Evelina Deckel, Senior Consultant på Deloitte, om samarbetet.

Hur initierades samarbetet med Suicide Zero?

Suicide Zero deltog i september på Deloittes årliga pro bono-evenemang Impact Day, ett initiativ där Deloittes konsulter tillägnar en arbetsdag tillsammans med utvalda ideella organisationer i syfte att arbeta tillsammans med organisationens utmaningar. Suicide Zero ville ha hjälp med att se över möjligheterna för organisationen att arbeta rikstäckande med politisk påverkan och därmed expandera geografiskt i Sverige. Med en intensiv agenda för dagen, gediget förarbete, högt i tak och ett engagerat team lämnade vi dagen med konkreta förslag för Suicide Zero att arbeta vidare med.

”I ett samhälle där allt fler studier visar att den psykiska ohälsan ökar, känns det extra viktigt att Deloitte kan vara med och bidra.”

Suicide Zero har ett spännande och intressant arbete framför sig och genom Impact Every Day har vi hittat möjligheter för vidare samarbete. I januari genomförde vi en heldagsworkshop med representanter från Suicide Zeros regionala verksamhet i syfte att se över nuvarande arbetssätt samt möjligheter för att effektivt kunna arbeta med påverkansarbete över ett större område jämfört med idag. Samarbetet har engagerat teamet som, förutom att få vara med och göra skillnad, också får möjlighet att vara kreativa vad gäller workshopupplägg och tillvägagångssätt.

Vad innebär det fortsatta arbetet med Suicide Zero?

Det finns mer inom kartläggningsarbetet att se över och vi kommer under 2024 fortsatt hjälpa Suicide Zero att se över möjligheterna att arbeta rikstäckande utifrån ett organisationsdesign-perspektiv. Genom workshops eller andra insatser supporterar vi kartläggningsarbetet med att säkerställa att organisationen är strukturerad på ett sätt som kan möjliggöra tillväxt och expansion. Inom Human Capital på Deloittes Consulting-avdelning jobbar vi dagligen med frågor kring organisationstransformation och det är kul och givande att kunna bidra med expertis till non profit-organisationer som sticker ut i karaktär från våra kunder.

De som koordinerade programmet var Evelina Deckel, Frida Svartengren och Anna Pettersson med stöttning från kollegor inom Human Capital.

Hade du nytta av den här informationen?