Artikel

Sweden's Best Managed Companies 

Nu kan ditt företag ingå i 2021 års program!

Är ditt företag bland de bästa inom strategi, operationell struktur och företagkultur? Få svaret genom att delta i Sweden's Best Managed Companies, ett program där Deloitte i samarbete med Nasdaq utser Sveriges mest välskötta privata företag.

Tre anledningar till att delta i programmet

  1. Du får en oberoende genomlysning av företaget baserat på kriterier som bedömer strategiskt fokus, operationell struktur, företagskultur och ekonomisk utveckling.
  2. Företagets ledning får ett ramverk för att utmana sig själva. Programmet är en ögonöppnare och ger insikter som kan användas för att ytterligare stärka företaget.
  3. Du får möjlighet att jämföra ditt företag med andra framgångsrika företag.

 

Att få en second opinion från ett professionellt team på Deloitte stärker oss och ger nya infallsvinklar.

Carl Vikingsson, vd Sigma Technology Group, mottagare av utmärkelsen 2019-2020

Låter det intressant?

Anmäl ditt intresse för att få mer information om programmet och hur du ansöker till Sweden's Best Managed Companies 2021. Observera att du inte förbinder dig till något genom att anmäla intresse.

Anmäl intresse

Kriterier

Programmet riktar sig till privata företag som uppfyller följande kriterier *: 

  • Omsättningen överstiger 250 miljoner SEK.
  • Verksamheten har funnits i över fem år.
  • Fler än 50 heltidsanställda.
  • Väsentligt innehav ägs av personer eller enheter bosatta i Sverige. Kan vara ett privatägt företag eller ett svenskt portföljföretag som hanteras av Private Equity-bolag.
  • Huvudkontor eller center för beslutsfattande finns i Sverige (verksamhet kan ske utomlands).

* Kreditinstitut, banker, försäkringsbolag, kooperativ, börsnoterade bolag, svenska dotterbolag till multinationella bolag, statligt ägda bolag, välgörenhets- och icke vinstdrivande organisationer inklusive deras medlemsförbund kan inte delta i programmet.

Till intresseanmälan

 

Om Sweden's Best Managed Companies

Syftet med Sweden's Best Managed Companies är att lyfta fram välskötta privata svenska bolag som utgör en viktig del av svenskt näringsliv. Programmet, som grundades av Deloitte i Kanada 1993, finns i flertalet länder världen över och etablerades i Sverige år 2019.

Programmet resulterar i en utmärkelse, men kärnan består av coachning. Specialister från Deloitte faciliterar ansökningsprocessen för att belysa styrkor och förbättringsområden i er verksamhet, vilket ger en detaljerad självanalys med fokus på strategiska och operationella utmaningar. Slutligen sammanställs en ansökan som bedöms av en oberoende jury.

 

Tidigare deltagare om programmet

2020 fick 18 företag utmärkelsen Sweden's Best Managed Companies. Här kan du läsa mer om dem.

Det var en lärorik erfarenhet att gå igenom urvalsprocessen då det hjälpte oss att förstå hur vi, relativt mot andra privatägda företag, jobbar med områden som strategiutveckling, företagskultur, kompetensutveckling och innovation.

Kajsa Ryttberg Wallgren, President Vacuum Conveying Division, Piab Group, Sweden's Best Managed Companies 2019-2020

Tillsammans med teamet från Deloitte fokuserade vi på de strukturer som bygger kultur och resultat på lång sikt. Vi har lärt oss mycket inom Best Managed Companies och fått bekräftat att vi är på rätt väg! 

Peter Cerny, vd ESBE, Sweden's Best Managed Companies 2020

Vi har haft produktiva diskussioner med vår coach under labbet för Sweden’s Best Managed Companies. Roxtec har sedan kunnat bygga vidare på dessa samtal och formaliserat processen för att översätta den globala strategin till lokala prioriteringar. Dessutom har vi blivit ännu mer fokuserade på de saker vi gör bra och det som skapar marginal.

Mikael Helmerson, vd Roxtec, Sweden's Best Managed Companies 2019-2020.

Hade du nytta av den här informationen?