Artikel

Nya regler som påverkar fastighetsägare vid byggnationsarbeten på fastigheten

För dig som arbetar i fastighetsbolag/bostadsrättsförening

När en fastighetsägare genomför en byggnation på fastigheten överstigande 4 prisbasbelopp gäller nya regler för byggherren från 1 januari 2016 avseende elektronisk byggliggare.

Publicerat 2016-03-24

När en fastighetsägare genomför en byggnation på fastigheten överstigande 4 prisbasbelopp ex moms (177.200 kr under 2016) gäller nya regler för byggherren från 1 januari 2016 avseende elektronisk byggliggare. De nya reglerna innebär ett större ansvar för den som är byggherre att elektroniskt och löpande registrera vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen. Som fastighetsägare är det därför viktigt att vara tydlig gällande vem som anses vara byggherre vid en större byggnation och säkerställa att den som tagit på sig ansvaret har koll på det nya regelverket gällande den elektroniska hanteringen.

De nya reglerna innebär att

  • Byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och tilldelas ett identifikationsnummer, som därefter fungerar som verifikat/identifikation,
  • Byggherren ska tillhandahålla elektronisk utrustning som möjliggör registrering,
  • Skyldigheterna kan genom avtal överföras till generalentreprenör,
  • Alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i personalliggaren som ska hållas tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll,
  • Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen,
  • Ett sanktionssystem träder in om anmälningsplikten och/eller närvaroförteckningen inte sköts (20 000 kr för byggherren och 2 000 kr/person för den som bedriver byggverksamheten),
  • Reglerna gäller byggarbetsplatser där omkostnader för arbete uppgår till fyra prisbasbelopp exkl. moms (177 200 kr för 2016),
  • Privatpersoner som låter bygga för eget bruk anses som byggherre men omfattas inte av reglerna. Däremot omfattar reglerna byggherre som är enskild näringsidkare, juridiska personer, statliga verk, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och utländska entreprenörer.

Läs mer på skatteverket >

Hade du nytta av den här informationen?