Artikel

Closing out 2020 – inför årsbokslutet

IFRS i fokus

Publicerad: 2020-12-18

Inför årsbokslutet 2020 står alla företag inför utmaningar inom finansiell rapportering och redovisning relaterat till covid-19, även om typen och graden av dessa utmaningar varierar från ett företag till ett annat.

I denna specialutgåva av IFRS i fokus Closing out 2020 beskriver vi några av dessa utmaningar och andra frågor inom finansiell rapportering som kan vara relevanta inför rapporteringen för räkenskapsår som slutar den 31 december 2020 eller senare, utmaningar eller frågor till följd av ökat regulatoriskt fokus, det nuvarande ekonomiska klimatet eller ändrade redovisningsstandarder. 

Kontakta oss

Fredrik Walmeus
Partner
fwalmeus@deloitte.se
+46 73 397 24 80

Sofia Schön
Partner
sschoen@deloitte.se
+46 73 397 12 95

Hade du nytta av den här informationen?