Artikel

IFRS i fokus

IFRS 16 Leasingavtal – Upplysningskrav i års- och koncernredovisningen 2019

Publicerad: 2019-11-12

Det kan inte ha undgått någon att IFRS 16 trädde i kraft och ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

I detta nummer av IFRS i Fokus beskriver vi de ändrade och utökade upplysningskraven enligt IFRS 16 Leasingavtal jämfört med tidigare leasingstandard. Nyhetsbrevet adresserar upplysningar enligt IFRS 16 ur leasetagarens perspektiv där våra exempel på upplysningar baseras på en koncern som har tillämpat den modifierade retroaktiva metoden vid övergången.

 

Hade du nytta av den här informationen?