Artikel

Påverkan av IFRS 16 Leasingavtal i delårsrapporten Q1 2019

IFRS i Fokus

I detta nummer av IFRS i Fokus beskrivs vilka upplysningar som ska lämnas i delårsrapporten januari-mars (Q1) 2019 till följd av ikraftträdandet av IFRS 16.

Publicerad: 2019-03-19

Inledningsvis ger vi en kort beskrivning av standarden ur leasetagarens perspektiv. Därefter beskriver vi hur IFRS 16 kan påverka delårsrapporten samt ger exempel på upplysningar och bryggor till delårsrapporten.

Syftet med nyhetsbrevet är att du ska få en överblick över de upplysningar som ska lämnas och därmed den påverkan IFRS 16 kan komma att få på utformningen av delårsrapporten. Utgångspunkten för nyhetsbrevet är upplysningar ur leasetagarens perspektiv. För leasegivare innebär IFRS 16 inga väsentliga förändringar, dock kan nya regler för sale-and leaseback-transaktioner påverka.

IFRS i Fokus riktar sig främst till noterade och icke noterade företag som följer IFRS vid upprättande av finansiella rapporter.

Hade du nytta av den här informationen?