Artikel

IFRS i fokus

European Single Electronic Format / XBRL

Publicerad: 2020-03-13

I detta nummer av IFRS i Fokus går vi igenom den standard ESMA (European Securities and Markets Authority) har publicerat för elektronisk rapportering av års- och koncernredovisning (European Single Electronic Format, ESEF).

Den nya standarden syftar till att göra finansiella rapporter mer tillgängliga och jämförbara för investerare inom EU. Hur påverkas företag och vilka åtgärder bör ni vidta?

Hade du nytta av den här informationen?