Artikel

IFRS i fokus

IFRS 17 Försäkringsavtal

Publicerad: 2019-07-08

Den 18 maj 2017 publicerades den nya försäkringsstandarden IFRS 17 Försäkringsavtal, efter ungefär 20 års arbete. Standarden kommer att påverka företag som ger ut försäkringsavtal eller investeringsavtal med återbäringselement men även företag som innehar återförsäkringsavtal.

IFRS 17 förväntas träda i kraft 1 januari 2022 under förutsättning att EU antar standarden för tillämpning i Europa. I Sverige är det i första hand noterade företags koncernredovisningar som kommer att omfattas, eftersom de ska tillämpa IAS-förordningen.

I detta nummer av IFRS i Fokus ger vi en kort introduktion till IFRS 17, ikraftträdandet, dess fortsatta utveckling samt hur förberedelserna och implementeringen fortskrider i Sverige. Vi vill också belysa några väsentliga diskussionspunkter som har lyfts hittills samt återge ett antal reflektioner och erfarenheter så här långt.

IFRS i Fokus riktar sig främst till noterade och icke noterade aktiebolag som följer IFRS vid upprättande av finansiella rapporter.

Frukostseminarium hos Deloitte

Den 2 september anordnar vi ett frukostseminarium med anledning av att IASB har publicerat ett exposure draft (ED/2019/4) med ett antal förslag på förändringar i standarden. 

Läs mer och anmäl dig >

Hade du nytta av den här informationen?