Artikel

IFRS i fokus

IFRS 15 - Den nya intäktstandarden

IFRS i fokus riktar sig främst till noterade och icke-noterade aktiebolag som följer IFRS vid upprättande av finansiella rapporter. Nyheterna i detta nyhetsbrev har publicerats av IASB (International Accounting Standards Board), IFRS Interpretation Committee (IFRIC) och Rådet för finansiell rapportering (RFR).

Publicerad: 2016-09-23

IASB (International Accounting Standards Board) publicerade 2014 en ny standard för intäktsredovisning, IFRS 15 Revenue from contracts with customers. Sedan dess har det skett en del ändringar genom att IASB i juli 2015 fastslog att de senarelägger tillämpningen av IFRS 15 med ett år, och i april 2016 publicerade IASB ”Clarfications to IFRS 15” med tydliggöranden avseende ett antal områden i standarden; identifiering av prestationsåtaganden, huvudman kontra agent förhållanden, licenser samt övergångsregler.

Detta nyhetsbrev avser att översiktligt beskriva IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Mer detaljerad information om IFRS 15 och även mer branschspecifik IFRS 15 information finns tillgängligt på www.iasplus.com.

Hade du nytta av den här informationen?