Artikel

Finansiell Rapportering: IASB gör ändringar i klassificerings- och värderingskraven av finansiella instrument 

iGAAP i fokus

Publicerad: Juni 2024

I detta nummer av iGAAP i Fokus beskriver vi de nya tilläggen i klassificering och värdering av finansiella instrument i IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar, publicerad av IASB i maj 2024. 

Tilläggen tillämpas räkenskapsår som börjar 1 januari 2026 eller senare, med möjlighet till tidigare tillämpning.   

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev (engelska): iGAAP in Focus — Financial Reporting: IASB issues amendments to the classification and measurement requirements of financial instruments 

Kontakta oss

Therese Ekberg
thagstrom@deloitte.se
070 080 23 35

Joachim Mårtensson
jmartensson@deloitte.se
076 847 24 15

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+358 50 383 7763

Roger Sandin
rsandin@deloitte.se
070 080 30 73

Michael Thorstensson
mthorstensson@deloitte.se
070 080 41 48 

Hade du nytta av den här informationen?